LCMSMS ile Gıdalarda Patulin Analizi

Patulin, Penicillium cinsi küf mantarları tarafından üretilen, özellikle elma ve ilgili ürünlerde (elma suyu vb.) ortaya çıkabildiği gibi bazı meyvelerde ve mısırda da oluşabilen bir mikotoksin türüdür. Akut toksisitesi, ve muhtemel teratojen ve kanserojen potansiyeli nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü, gıda ürünlerinde patulin miktarının 50g/kg’ı geçmemesini önermektedir.

Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda (meyvesuyunda ve meyvesuyu içeren tüm ürünlerde) patulin kalıntısının analizine yer verilmektedir.