LCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen tüketilen gıdalardaki kalıntılar ile ilgili yasal düzenlemelerle birçok tarım ilacının kullanımı sınırlanmış; zirai ürünlerin ithalatı ve ihracatı için gıda kodekslerinde ve tebliğlerde belirlenen listelerde yasaklı pestisitler tanımlanmış, gıda maddelerinde bulunmasına izin verilen pestisitler için ise maksimum kalıntı limitleri (MRL) belirlenmiştir.

Günümüzde yaş veya kuru meyvelerde, bebek mamalarında ve içme sularında pestisit kalıntılarının analizi gıda güvenliği açısından hassasiyetle ele alınan konulardan biridir. 

Bu çalışmamızda Shimadzu LCMS-8045 Triple Quadrupole sistemiyle gıdalarda 410 pestisitin (tek enjeksiyonda) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile gerçekleştirilmiştir.