LCMSMS ile Gıdalarda Steroid Analizi

Hayvansal gıdalarda, Endojen ve sentetik steroidler ile non-steroidal ß-Agonistlerin kalıntı analizi (tarafından belirlenen MRL değerleri dikkate alınarak, bkz. Tablo-) için HPLC ve MSMS analiz koşullarının optimize edilmesi.