LCMSMS ve GCMSMS ile Gıdalarda Pestisit Analizi

Bu çalışmamızda Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Triple Quadrupole (LCMSMS) sistemi ve GCMS-TQ8050 Gaz Kromatografi Triple Quadrupole (GCMSMS) sistemiyle gıdalarda 697 pestisit ve pestisit metabolitinin (tek enjeksiyonda) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile gerçekleştirilmiştir.