SPE ve GC×GC-MS ile MOSH ve MOAH analizi

Bu uygulama notunda çeşitli gıda ürünlerinde mineral yağ kaynaklı kirletici maddelerin analizi için kapsamlı bir iki boyutlu gaz kromatografi yönteminin geliştirilmesi / optimize edilmesi yer almaktadır. Mineral yağın eşzamanlı tanımlanması ve miktar tayini için alev iyonlaştırma dedektörü (FID) ve kütle spektrometrisi teknikleri kullanılmıştır.

Kirleticilerin iki ana sınıfı olan doymuş ve aromatik hidrokarbonlar, öncelikle elle paketlenmiş bir gümüş silika katı faz ekstraksiyon (SPE) kartuşu üzerinde fraksiyonlanır. Bir dizi bilinmeyen bileşiğin varlığı kütle spektrometrik veriler kullanılarak araştırılmış ve geçici olarak, 'muhtemelen bitkisel yağ bazlı mürekkeplerden türetilmiş olan esterlenmiş yağ asitleri' şeklinde tanımlanmıştır.