2D-LCMS ile İlaçta Genotoksik Safsızlıkların Tayini

İlaç içerisinde, eser derişimlerde bulunsalar dahi, sebep oldukları DNA hasarına bağlı olarak mutajen/kanserojen etki gösteren genotoksik ilaç impüritelerinin kalitatif ve kantitatif analizi.