Covid-19 Krizi | Shimadzu’dan Dezenfektan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Analizleri için Analitik Çözümler

Bu kitapçık, COVID-19 salgınına karşı mücadelede kullanılan ilaçların, dezenfektanların ve kişisel koruyucu ekipmanların araştırma ve kalite kontrol testlerine yönelik Shimadzu analitik teknolojileri ve uygulamalarının bir derlemesidir.