Data Integrity Uyumu: Moleküler spektroskopi için yenilikçi bir çözüm

Analitik verilerle ilgili güncel konulardan biri, verilerin silinmesi ve değiştirilmesinden dolayı veri bütünlüğünün olmamasıdır. Analitik cihazların denetiminden sorumlu otoriteler yalnızca sıvı kromatografi (LC) ve gaz kromatografi (GC) gibi kromatografik sistemlerle ilgilenmekle kalmaz, aynı zamanda UV ve IR sistemleri gibi spektroskopi sistemlerine de ilgi duyarlar. Sonuç olarak, birçok analitik laboratuvar için spektroskopi sistemlerinde veri bütünlüğünün nasıl sağlanacağı konusu aciliyet kazanmıştır. Bu raporda, bu tür spektroskopi sistemleri için veri bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yenilikçi bir çözüme yer verilmektedir.