LCMSMS ile DNA Hasar Boyutunun İncelenmesi

Çalışma Shimadzu marka LCMS-8040 model LC-MSMS sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Sistemle, 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) yapısal tayini ile birlikte miktar tayinleri basit, hızlı ve güvenilir bir metot ile tespit edilmiştir.