Yara İyileştirme Testleri için Yeni bir Otomatik Kazıma Aleti (Autoscracth™) ve Kinetik Etiketsiz Görüntülemenin Bir Arada Kullanımı

Yara iyileşmesi veya "kazıma" testi, toplu hücre göçünü izlemek ve ölçmek için en çok kullanılan in vitro yöntemlerden biridir. Mevcut standart, yaralar arasında düşük tekrarlanabilirlik, üretilen verilerde yüksek değişkenlik ve test molekülleri ile ilgili olası yanlış sonuçlar veren manuel yara oluşumunu içerir. Otomatik bir yara oluşturma aracı kullanarak, kinetik görüntü yakalama ve analizine ek olarak, tekrarlanabilir yaralar ve sağlam ve tekrarlanabilir sonuçlar kolayca elde edilebilir.

Scratch Assay Starter Kit