• FTIR İle Trafo Yağlarında DBPC Miktarının Tayini

  Trafolarda, elektriksel yalıtım yağına eklenen 2,6-ditertier-butil para-cresol (DBPC) miktarının FTIR ile analizi.

  Trafo yağı bir trafonun soğutma işleminde çok önemlidir. Elektriksel ve termal stres veya kimyasal kirlenme, arızalara ve bileşen ömrünün azalmasına neden olabilir.  Trafo yağlarında, 2,6-ditertier-butil para-kresol ve 2,6-ditertiary-butil fenol (DBPC), oksidasyon önleyici katkı maddesi olarak kullanılır.

  Cihaz: Shimadzu IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre

 • HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA Dedektör Hücresi ile Thiocolchicoside İmpürite Analizi

  Thiocolchioside hammaddesinin ve ürün formunun impürite analizlerinin HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA dedektör hücresi kullanılarak yapılması.
  Thiocolchioside maddesine ait impürite analizinin (EP 10.0) yapılması esnasında Ref B çözeltisini yüksek basınçlı bir HPLC sistemi tarafından analiz edilirken karşılaşılan gürültü ve pik boyutunun küçük olması analizin doğru bir şekilde yapılmasını engellemekteydi.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera XR model UHPLC

 • HPLC ile Islak Mendil ve Kozmetik Ürünlerinde Koruyucu Analizi

  Islak mendil ve kozmetik ürünlerinde, koruyucuların HPLC ile analizi ve analizde yüksek basınç ile kısa sürede kullanılmaz hale gelen standart C18 kolonların yerine monolitik kolon kullanımının analiz performansı ve maliyetine etkileri.
  Islak mendil ve kozmetik ürünleri analizlerinde kullanılan standart C18 kolonlar çabuk tıkanmakta, yüksek basınç ile kısa sürede kullanılmaz hale gelmekte ve kolon ömrünün kısalması analiz maliyetlerine yansımaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus 3D model HPLC

 • Covid-19 Krizi | Shimadzu’dan Dezenfektan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Analizleri için Analitik Çözümler

  COVID-19 ile mücadeleye yönelik ilaç, dezenfektan ve maske vb. koruyucu ekipmanların araştırma ve kalite kontrol testleri.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC), HS-20 Headspace, IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR), i-Series Plus Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

 • Nexis™ GC-2030 ile uçucu safsızlık analizi

  Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan etonolün ve içindeki uçucu safsızlıkların Nexis™ GC-2030 GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini 

 • HPLC ile Mineral Yalıtım Yağlarında DBPC Miktarının Tayini

  Elektriksel yalıtım yağında, bu test yöntemi uygulanarak yağa eklenen 2,6-ditertier-butil para-cresol miktarının nicel bir ölçüsü elde edilmektedir. 

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • Alkollü ürünlerde Denatonyum benzoatın (bitreks) HPLC ile analizi

  Denatonyum benzoat , etil alkol ve parfüm üretiminde kullanılan, ticari adı bitreks olan maddedir. Denatonyum benzoat, denatüre alkollerde, antifirizde, tırnak yeme önleyicilerinde, solunum maskelerinde, hayvan kovucularında, sıvı sabunlarda ve şampuanlarda kullanılır. Bu çalışmada, HPLC-UV cihazı ile farklı tiplerde alkol numunelerinde denatonyum benzoat (bitreks) tayinine yer verilmektedir.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC)

 • HPLC ile Mineral Yalıtım Yağlarında 2-Furfural (Furan) Tayini

  Elektrikli ekipmanların katı yalıtımındaki selülozik malzemelerin bozulması sonucu oluşan Furan ve diğer bileşiklerin tayini. 

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • HPLC ile Mineral Yalıtım Yağlarında BTA Miksarının Tayini

  Yağlarda metal deaktivatörü olarak görev yapan Benzatrizole amine (BTA) miktarının belirlenmesi. 

  Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)

 • LCMSMS ile Nitrozaminler ve Nitrozlanabilen Bileşiklerin Analizi

  Nitrozamin ve nitrozlanabilen bileşiklerin LCMSMS/APCI ile analizi
  Nitrozaminler, kimyasal olarak oldukça aktif olan ve yapısı genel olarak «R2N-N=O» ifade edilen moleküllerdir.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8040 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)