Asbestin (Krizotilin) Geniş Aralıklı OneSight Dedektör ile Yüksek Hızlı X-Ray Difraksiyon Analizi

Asbest, mükemmel ısı ve asit dayanımı nedeniyle tercih edilen bir inşaat malzemesidir. Ancak, sağlık açısından olumsuz etkileri nedeniyle asbest kullanımı kademeli olarak sınırlanmaktadır. Regülasyonlarda belirtilen limit değerlerine göre herhangi bir inşaat malzemesinin içerisindeki asbest konsantrasyonunun takibi zorunludur.

Bu çalışmada, bir asbest çeşidi olan krizotilin, Shimadzu XRD-6100/7000 X-Ray Difraktometre Cihazı (XRD) ve yeni geniş aralıklı ve yüksek hızlı OneSight dedektör kullanılarak gerçekleştirilen yüksek hızlı kantitatif analizine örnek verilmektedir.