FTIR Spektrofotometre ile CIT/MIT Biocide Numunesinin IR Spektrumlarının Değerlendirilmesi

CIT/MIT Biocide Numunesindeki CIT/MIT yapısına ait karakteristik piklerin tespiti amaçlanmıştır.

Çalışma Shimadzu marka IRAffinity-1S model Fourrier Transform Infrared Spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir.

ATR ünitesi kullanılarak CIT/MIT Biocide numunesinin direk olarak FTIR spektrumu alınmıştır.