EDX ile Kuvarsit Numunelerinde Element Tayini

Kuvarsit numunelerinde SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O bileşiklerinin tayini.

Bu çalışmanın amacı; Kuvars numunelerinde bulunan ve maksimum değerleri aşağıda belirtilen metaloksit yapılarının tayin edilmesidir.

Numune hazırlama işlemleri için OPTIMA OD-60P öğütücü kullanılmıştır. 

Analizler Shimadzu marka EDX-720 cihazıyla yapılmıştır.