FTIR-ATR Spektrofotometre ile Cyclic Siloxan yapılı Oligomerlerin Tespiti

Cam fiber yüzeylere uygulanan sıcaklık etkisiyle cyclic siloxan yapılı oligomerlerin oluşup oluşmadığının kontrolü.

Karakteristik Si-O-Si, Si-O spektrumları keskin 800 cm-1 ve 1100 cm-1 de tespit edilebilmektedir.

FTIR-ATR metodu ile MIRacle-ATR ataçmanı kullanılarak direk çekim yapılmıştır.

Analizler Shimadzu marka IRAffinity cihazıyla gerçekleştirilmiştir.