AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi

Bu prosedür tam kan ve idrar örneklerinde nikel miktarının AA ile saptanması amacıyla kullanılacak olan elektrotermal atomik absorpsiyon yöntemini açıklamaktadır. Bu analiz metodu; insan tam kan ve idrar örneklerini kapsamaktadır. 

Çalışmada, Shimadzu AA-7000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı (AAS) kullanılmıştır.