Atomik Absorpsiyon (AA) ile İnsanda Tam Kan Örneklerinde Civa Tayini (HVG)

Çevremizde civaya maruz kalma olasılığı hatırı sayılı derecede bulunmaktadır. 

Kanda ve idrarda bulunan civa miktarı toksisite derecesi ile korelasyon gösterir. Normal tam kan civa düzeyi genelde 10 μg/L’ den düşüktür. Meslekleri nedeni ile ılımlı miktarlarda civaya maruz kalan bireylerde kanda rutin olarak 15 μg/L’ ye varan civa düzeyleri belirlenir. Tam kan civa düzeyi 50 μg/L’ den yüksek ise anlamlı maruziyete isaret etmektedir. WHO’ ya (Dünya Sağlık Örgütü) göre günlük idrar ekskresyonunun 50 μg’ dan yüksek olması önemli miktarlara maruz kalındığının işaretidir.

Bu uygulama notu, tam kan örneklerinde civa miktarının Atomik Absorpsiyon (AA) ile saptanması amacıyla kullanılacak olan hidrür (soğuk buhar) ile atomlaştırma yöntemini açıklamaktadır. Çalışmada, Shimadzu AA-7000 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre Cihazı (AAS) kullanılmıştır.