Atomik Absorpsiyon (AA) ile İnsanda Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Krom Tayini (GFA)

Bu uygulama notunda AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile  Krom Analizi numune hazırlığı ve örnek uygulamaya ait sonuçları da içerecek şekilde yer almaktadır.