FTIR İle Trafo Yağlarında DBPC Miktarının Tayini

Trafo yağı bir trafonun soğutma işleminde çok önemlidir. Elektriksel ve termal stres veya kimyasal kirlenme, arızalara ve bileşen ömrünün azalmasına neden olabilir.  Trafo yağlarında, 2,6-ditertier-butil para-kresol ve 2,6-ditertiary-butil fenol (DBPC), oksidasyon önleyici katkı maddesi olarak kullanılır. Kullanılmış olan yağlarda FTIR ile kantitasyon metodu kullanılarak bu kalıntıların miktarı ölçülür. Bu test yöntemi, üretim kontrolü, spesifikasyon kabulü ve hizmet değerlendirmesi için uygundur.
Bu test metodu ile trafolarda eski ve yeni yağlarda kullanılacak olan inhibitör miktarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.