LCMSMS ile Islak Mendilde Benzalkonyum Klorürlerin Analizi

Benzalkonyum klorür aynı zamanda alkildimetilbenzilamonyum klorür ve ADBAC olarak da isimlendirilir. Benzalkonyum klorür kuaterner amonyum gruplarına sahip olup katyonik surfaktan ve faz transfer ajanı olarak kullanılmaktadır.

Benzalkonyum klorür kimyasalı, azot grubuna bağlı farklı sayıda alkil zincir uzunluklarına sahip alkylbenzildimetilamonyum klorürlerin karışımıdır.

Benzalkonyum klorür, ticari olarak BC50, BC80, BAC50, BAC80 olarak bilinir.