EDX ile Tekstil Numunelerinde Ağır Element Tayini

Tekstil numunelerinde Pb, Cr, Hg, Br, Cd, Cl, Sb elementlerinin tayini.

Ayakkabı, tekstil ürünleri ve oyuncaklarda kullanılan ham madde, boya ve yardımcı kimyasal içeriklerinde ağır elementler bulunabilmektedir. Bu elementlerin, insan sağlığı üzerinde oldukça zararlı etkileri olduğundan, kullanımları sınırlandırılmıştır.

Bu çalışmada, tekstil numunelerinde bulunan ve maksimum limitleri sınırlandırılmış elementlerin miktarsal analizleri gerçekleştirilmiştir.

EDX-8000 ile Na-U arasındaki tüm elementler analiz edilebilmektedir.