Etkinlikler / Duyurular

Ant Teknik 3. İlaç Kimyası Kongresi’nin Ana Sponsoru Oldu.

Ant Teknik, 20 - 22 Mart 2015 tarihleri arasında Antalya, Akka Antedon Otel’de gerçekleştirilen ‘3. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi’ nde ana sponsor olarak yer aldı.

Kimyagerler Derneği tarafından, 2013 yılından bugüne her yıl düzenlenmekte olan kongrenin ana teması bu defa ‘Jenerik İlaçlar ve Kimya’ olarak belirlenmişti. Kongrede, ilaç araştırmalarına ülkemiz olarak daha verimli ve etkin bir şekilde katkıda bulunabilmek için, bu alanda çalışan kamu/özel sektör uzman ve temsilcileri ile endüstri ve akademik kuruluşlarda araştırmalar yapan bilim insanlarını ve yasa/yönetmelik uygulayıcılarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişi yapmalarını amaçlanmakta idi. Ayrıca, çok sayıda ilaç hammadde tedarikçisi, sektöre hizmet veren, ekipman ve bilişim hizmetleri sunan kişi ve kuruluşlar da sergiye katılarak veya izleyici olarak kongrede yerlerini aldılar.

Yeni etkin madde keşfi araştırmaları ve bu araştırmalara hız verebilecek olan yeni yöntemler ve metotlar, jenerik ilaç Ar-Ge araştırmaları, ara madde sentezi ve üretimi; etik, onay ve pazar sonrası denetim konuları da ağırlıklı olarak ele alındığı kongrenin bilimsel programı dahilinde bir de Workshop gerçekleştirildi. Ant Teknik tarafından düzenlenen “2D-LC-MSMS ile İlaç Hammaddelerinde İmpurite Analizi” konulu workshop’a sektörden çok sayıda araştırmacı ile akademik çalışanlar ilgi gösterdi. Aplikasyon uzmanı Dr. Engin Bayram tarafından yapılan sunumun içeriğinde, Shimadzu LCMS-8030 ile gerçekleştirilen 2 boyutlu LC-MSMS impürite uygulamalarından örneklere yer verildi. Düşük limitlerde bile yüksek hassasiyet ve seçiciliğe sahip olan LC-MSMS sistemleri, kalitatif ve kantitatif analiz modlarında (Tarama, Ürün İyon Tarama/SIM, MRM) simultane olarak çalışılabilmektedir. Uygulama sonuçları da göstermektedir ki 2D-LCMSMS modunda, sisteme eklenecek bir UV/DAD dedektör sayesinde simultane olarak HPLC verisi de alınabilmekte, böylece farmakopide belirlenen metod ile de analiz yapılmış ve kütle spektrumu ile de alınan veri de doğrulanmış olmaktadır.

Sektör temsilcileri, araştırmacıları ve uzman bürokratların bir araya geldiği 3. İlaç Kimyası Kongresi ile ilgili daha fazla bilgi için kongre web sayfası, www.ilac.kimyager.org, ziyaret edilebilir.