Etkinlikler / Duyurular

EuPA 2016 – 10. Avrupa Proteomiks Derneği Kongresi

Avrupa Proteomiks Derneği tarafından düzenlenen EUPA 2016 Kongresi, 22-25 Haziran 2016 tarihleri arasında  Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştirildi.  Ant Teknik olarak Shimadzu'nun proteomikse yönelik çözümlerini tanıttığımız kongrede konunun uzmanları ile buluştuk.


Ayrıca, kongrenin eğitim günü olan EUPA Educational Day kapsamında düzenlenen Biosimilar İlaç Analizleri Çalıştayı'nda, biyofarmasötik ilaç üzerine çalışan uzmanlara yönelik iki sunum gerçekleştirdik. Shimadzu'nun Kütle Spektrometri (MS) İş Birimi Müdürü Ichiro Hirano tarafından verilen ilk sunumun konusu "Biyofarmasötik İlaç Ar-Ge Çalışmalarında kullanılan LC/MS/MS Teknolojileri" idi. Sunum süresince biyolojik sıvılarda peptit kantitasyonu, SKYLINE yazılımı ile metod geliştirme, insan plazma ve serumunda antibody ilaçların standart kantitasyonu protokolü, LC/MS/MS ile hücre kültürü profili, glikan ve glikopeptidlerin LC/MS/MS ile kantitatif ve kalitatif analizi vb. konulara yer verildi.

Ant Teknik MS Aplikasyon Uzmanı Dr. Engin Bayram tarafından gerçekleştirilen ikinci sunumun başlığı ise "Şeker Zincirinin Yapısal Analizi - Glycan Analyzer" idi. Sunum içeriğinde glikan analizinin gerekliliğine ve glikan analizi iş akışında yer alan tam otomatik MALDI-MS/MS analizi ve LC-MALDI yazılımı ile veritabanı tarama adımlarını da içeren uygulama örneklerine yer verildi.