Etkinlikler / Duyurular

İlaç Analizi ve İlaç Araştırmalarında MS/MS ve Diğer İleri Analitik Teknolojiler Semineri

29 Mayıs 2014 Perşembe günü Shangri-La Bosphorous Otel, İstanbul’da düzenlenen seminere ilaç endüstrisinin Ar-Ge ve Kalite Kontrol departman yöneticileri ve çalışanları ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Eczacılık Fakülteleri’nden akademisyenler ilgi gösterdi.

Ant Teknik Genel Müdürü Cüneyt Eler, seminerin açılış konuşmasında, global ilaç endüstrisindeki eğilimleri ve değişen regülasyonları Shimadzu firması ile birlikte yakından takip etmeyi görev edindiklerini; bu ilaç seminerlerini düzenlemekteki öncelikli amaçlarının da bu gelişmeleri Türkiye’deki kullanıcılarına aktarmak olduğunu vurguladı. Eler, son yıllarda Türkiye’deki ilaç endüstrisinde biyoteknolojik ilaç gibi yenilikçi ilaçlara yönelik çalışmaların artmasına paralel olarak LCMSMS, protein sekanslama cihazları ve MALDI-TOF/TOF cihazları gibi farklı analitik cihazlara olan talebin de arttığını gözlemlediklerini ve Shimadzu’nun ilaca yönelik yeni kromatografi ve kütle spektrometri uygulamalarını Ant Teknik’in deneyimli teknik ekibi ile Türkiye’de hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından sözü alan Shimadzu’nun Uluslararası Pazarlama Müdürü Naomi Tanaka, Shimadzu firmasının ilaç endüstrisinde üstlendiği misyonu açıklayarak firmanın bu doğrultudaki yenilikçi teknolojilerden bahsetti. Tanaka, bunlardan biri olan biyomoleküller için tasarlanmış MS Görüntüleme Sistemi iMScope’un ilaç ve tıp alanındaki uygulama örneklerini aktardı. Tanaka ayrıca Ant Teknik İlaç Grup Müdürü Zafer Bayram ile birlikte, iz seviyede impüritelerin (safsızlıkların) kapsamında potansiyel kanserojen olarak bilinen genotoksik impüritelere ve  leachables & extractables (L&E) olarak bilinen ve plastik içerikli veya metal ilaç ambalajlarından geçebilecek impüritelere yönelik yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Sunumda, yasal düzenlemelerin hangi cihazlarla karşılanabildiği açıklandı ve LCMSMS sistemleri ile genotoksik impürite, GCMS ve GCMSMS sistemleri ile L&E analizlerine yönelik uygulama örneklerine yer verildi.

Ardından, katılımcılar, MS Grubu Aplikasyon Uzmanı Murat Onul’un gerçekleştirdiği sunum ile LCMSMS ve GCMS/GCMSMS cihazları üzerinden Shimadzu Kütle Spektrometre teknolojisi, çalışma prensipleri ile iyonizasyon teknikleri hakkında bilgiler edindiler.

İlaç Sektöründe Biyoteknoloji

Seminerin öğleden sonraki bölümünde ise ilaç Ar-Ge’sine yön veren biyoteknolojinin endüstrideki kullanımına ve yenilikçi ilaçlar olarak bilinen biyoteknolojik ilaçlar konusuna yer verildi. Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi Yaşambilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Rana Sanyal, biyofarmasötik ilaçların tanımı, önemi ve diğer ilaçlardan farkları hakkında bilgiler vererek biyofarmasötik ilaçların dünya ilaç pazarında yeri ile ilgili veriler sundu ve üretimde karşılaşılan zorlukları aktardı. Seminerin son bölümünde ise biyoteknolojik ilaç analizlerine yönelik uygulama örnekleri kapsamında Naomi Tanaka, Co-Sense örnek hazırlama sistemi, agregasyon analizleri için SALD cihazı ve biyolojik numunelerin yüksek çözünürlükte görüntülenmesi için SPM (Taramalı Prob Mikroskop) cihazından bahsetti. Seminer, Ant Teknik HPLC Aplikasyon Uzmanı Ömer H. Turmuş’un hedef proteinlerin tanımlanması ve biyofarmasötik ilaçlar için kalite kontrol amacıyla kullanılan Protein Peptid Sekanslama (PPSQ) cihazı ile Murat Onul’un glikan analizlerinde kullanılan MALDI-TOF/TOF uygulamaları üzerine yaptıkları sunumlarla sona erdi.