Etkinlikler / Duyurular

İlaçta Kütle Spektrometri Uygulamaları Semineri | Ant Teknik

Yüksek hassasiyet ve yüksek seçicilik sağlayan Kütle Spektrometri (MS) tekniğinin ve buna bağlı olarak da LCMS/MS, GCMS/MS, Q-TOF ve ICP-MS gibi cihazların ilaç endüstrisinde kullanımı her geçen gün artıyor.

Kütle Spektrometri tekniğinin İlaç Ar-Ge Çalışmaları; İlaç Hammadde, Proses ve Son Ürün Kalite Kontrolü gibi farklı aşamalarda ve Farmakokinetik  Analizler ve Biyoteknolojik / Biyobenzer İlaç Analizleri gibi bir çok uygulamada kullanımını konu aldığımız “İlaç Endüstrisinde Kütle Spektrometri Uygulamaları” seminerimizi 28 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdik.

Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkür ederiz.