Etkinlikler / Duyurular

MERCK - Sıvı Kromatografi Uygulamalarında Son Teknolojiler Semineri

9 Kasım 2016 tarihinde, Genel Müdürlüğü'müzde, Merck firması ile birlikte, ilaç endüstrisine yönelik bir seminer gerçekleştirdik. "Sıvı Kromatografi Uygulamalarında Son Teknolojiler" konulu seminerin akışında Merck firmasından Ilona Matus, Sigma firmasından Paul Rodwell ve Klaus Buckendahl ve diğer uzmanların yaptıkları sunumlarda HPLC ayrım teknikleri, metod geliştirme, Lab Water ultra saf su sistemleri ve mobil faz hazırlama, HILIC kromatografi, USP metodlarının HPLC'den UHPLC'ye veya partikül kolondan monolitik kolona transferi, disolüsyon testleri için çözümler ve Millex filtreler ile numune hazırlama gibi konulara yer verildi.   

Seminerin son bölümünde ise demo laboratuvarımızda kurulu Shimadzu Prominence-i HPLC'de disolüsyon analizi ve mannitol/sorbitol analizini 45 ºC sıcaklıkta mümkün kılan yenilikçi bir yaklaşım üzerine uygulama yapıldı.

Seminerimize katılım ve ilgi gösteren ilaç endüstrisi uzmanlarına teşekkür ederiz.