Etkinlikler / Duyurular

Yeni ASTM Su Metodları

Yeni ASTM Su Standartları
ASTM International aşağıdaki LC/MS/MS su standartlarını yayınladı:

  • D7598 Thiodiglycol Analizi (LC/MS/MS)
  • D7599 Ethanolamines Analizi (LC/MS/MS)
  • D7600 Carbamates Analizi (LC/MS/MS)
  • D7645 Carbamates Analizi (LC/MS/MS)

D7598 Suda Thiodiglycol Analizi (LC/MS/MS)
ASTM D7598 metodu, kimyasal silahlar, böcek ilaçları, mürekkepler, yağlayıcılar ve farmasötik ürünlerin üretiminde kullanılan bir bileşik olan Thiodiglycol'a yöneliktir. Metod yüzey suyu analizi için tasarlanmış olup, hedef bileşik ve iç standardı içerir.

ASTM Thiodiglycol Standardı
D-75981 mL
4 mg/mL in Methanol1 comps.
 
Thiodigylcol
 
ASTM Thiodipropanol Standardı
D-7598-SS1 mL
4 mg/mL in Methanol1 comps.
 
3,3'-Thiodipropanol

D7599 Suda Ethanolaminlerin Analizi (LC/MS/MS)
ASTM Metodu D7599, yüzey sularında etanolamin bileşiklerinin - Diethanolamine, Triethanolamine, N-metildietanolamin ve N-etilteretanolaminin kalitatif ve kantitatif analizine yöneliktir. Bu bileşikler, toksisiteleri ve potansiyel olarak kimyasal silah bileşenleri olarak kullanılabileceklerini gösteren diğer özellikleri nedeniyle Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Çizelge 3 kimyasalları olarak listelenmiştir. Endüstride, bu kimyasallar yapıştırıcılar, deterjanlar, mürekkepler, böcek ilaçları ve farmasötik ürünlerin üretimi dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanına sahiptir.

ASTM Ethanolamine Standardı
D-75991 mL
50 µg/mL in Methanol5 comps.
 
Diethanolamine
N-Methyldiethanolamine
Diethanolamine-d8
 
ASTM Ethanolamine Surrogate Standardı
D-7599-SS1 mL
50 µg/mL in Methanol1 comps.
 
Diethanolamine-d8

D7600 ve D7645 Carbamate Su Metodları
ASTM D7600 ve D7645 metodları yüzey sularında karbamatlı pestisitlerin analizine yöneliktir. Bu bileşiklerin biyolojik etkisi ve kalıntı riski, enzim inhibisyonu yoluyla sinir sistemi üzerindedir. Bununla birlikte, bu bileşiklerin sudaki kalıntı düzeylerinin, çoğu akiferde kümülatif bir etkiye neden olması olası değildir.
D7600 Suda Karbamatların Analizi (LC/MS/MS)

ASTM Carbamate Standardı
D-76001 mL
Varied conc. in Methanol5 comps.
 
Aldicarb 200 µg/mL
Carbofuran 200 µg/mL
Oxamyl 200 µg/mL
Methomyl 200 µg/mL
BDMC 400 µg/mL
 
ASTM Carbamate Surrogate Standardı
D-7600-SS1 mL
400 µg/mL in Methanol1 comps.
 
BDMC

Hızlı numune analizi için tasarlanan konsantrasyonlarda karbamat standart çözeltileri.D7645 Suda Karbamat Analizi (LC/MS/MS)
ASTM Carbamate Standardı
D-76451 mL
100 µg/mL in Methanol8 comps.
 
Aldicarb Aldicarb sulfone
Carbofuran Oxamyl
Thiofanox Carbofuran-d3
 
ASTM Carbamate Matrix Spike Standardı
D-7645-MS1 mL
50 µg/mL in Methanol7 comps.
 
Aldicarb Aldicarb sulfone
Carbofuran Oxamyl
Thiofanox  
 
ASTM Carbamate Surrogate Standardı
D-7645-SS1 mL
100 µg/mL in Methanol1 comps.
 
Carbofuran-d3
 
ASTM Carbamate Surrogate Standardı
D-7645-SS-PAK5 x 1 mL
100 µg/mL in Methanol1 comps.
 
Carbofuran-d3