Eppendorf

Eppendorf, dünya çapında laboratuvarlarda sıvı, numune ve hücre kullanımı için aletler, sarf malzemeleri ve hizmetler geliştiren ve satan lider bir yaşam bilimi şirketidir. Ürün yelpazesi, pipetler ve otomatik pipetleme sistemleri, dağıtıcılar, santrifüjler, karıştırıcılar, spektrometreler ve DNA amplifikasyon ekipmanlarının yanı sıra ultra düşük sıcaklıklı dondurucular, fermentörler, biyoreaktörler, CO2 inkübatörleri, çalkalayıcılar ve hücre manipülasyon sistemlerini içerir. Pipet uçları, test tüpleri, mikrotitre plakaları ve tek kullanımlık biyoreaktör kapları gibi sarf malzemeleri, en yüksek kaliteli premium ürün yelpazesini tamamlar.

Yaşam Bilimleri Cihazları

Eppendorf Himac cihazları arasında Ultra santrifüj, Yüksek Hızlı Soğutmalı santrifüj, Mikro santrifüj, Büyük Ölçekli Sürekli Akışlı Ultra santrifüj bulunmaktadır.

Web Sitesi: https://corporate.eppendorf.com/en/