Santrifüjler
Santrifüj, genellikle farklı yoğunluktaki sıvıların ya da sıvı içerisindeki katı parçacıkların yoğunluklarına göre farklı hızlarda döndürme işlemi ile birbirinden ayrılmasını sağlayan cihazdır.
Santrifüjle ayırma, süspansiyon halindeki parçacıkları yer çekimi ivmesinden daha büyük bir kuvvetle ve hızla ayırma temeline dayanır. 
Santrifüj işlemi sırasında çökme hızı; parçacıkların şekline, yoğunluğuna, uygulanan kuvvete ve ortamın yoğunluğuna bağlıdır ve uygun cihaz ve rotor seçimi buna göre yapılır.