Elektronik cihazlar ve yarı-iletken teknolojileri birçok endüstride kullanılmakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Partnerlerimiz elektronik cihazların kalite kontrolü ve RoHS yönetmeliklerine uygunluk sağlanması için birçok cihaz geliştirmekte ve üretmektedir.
 
RoHS, ELV, REACH gibi yasal testler, Li-iyon piller, diğer piller, fotovoltaik piller, yarı-iletkenler, elektronik parçalar ve elektronik kartlar gibi elektronikle ilgili birçok uygulama alanında uzmanlığımızı ve knowhow’ımızı sunuyor, sürekli yenilik üreten sizlere destek vermeye devam ediyoruz.

| Elektronik Uygulama Başlıkları |

 

RoHS, ELV, REACH

 

Lii-iyon piller

 

Fotovoltaik piller

 

Yarı-iletkenler

Py-GCMS ile RoHS Kapsamında PBB ve PBDE Analizi

Tehlikeli maddelerin kısıtlanması (RoHS) direktifi doğrultusunda Py-GCMS ile PBB ve PBDE’nin analizi.
 
RoHS; çevre ve insan sağlığının korumak maksatlı, elektrikli ve elektronik eşyalarda Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd) gibi zararlı maddelerin kullanımını sınırlandırmak, teknik esaslar çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreye uyumlu şekilde geri kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi 2002/95/EC (RoHS 1), Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin Direktifin kısaltmasıdır ve Avrupa Birliği tarafından Şubat 2003'te kabul edilmiştir.
 
Bu direktife uyumlu ürünler, aşağıdaki malzemelerin izin verilen miktarlarının fazlasını içeremez.
 
 • Kurşun (1000 ppm)
 • Civa (1000 ppm)
 • Kadmiyum (100 ppm)
 • Krom (1000 ppm)
 • Polibromürlü Bifenil (PBB) ve Polibromürlü Difenil Eterin (PBDE) (1000ppm)
 
Temmuz 2019 itibari ile elektrikli ve elektronik eşyalarda (kablo veya elektrikli ve elektronik esyaların tamiri, onarım ve fonksiyon yenileme amaçlı yedek parçalar dahil) fitalat bileşenleri de eklenmiştir. Bu doğrultuda yasaklı fitalatlar ve limitleri belirlenmiştir.
 
Bu direktif aşağıdaki ürünlerin üreticileri, yetkili temsilcileri, ithalatçıları ve distribütörleri için geçerlidir.
 
 • Büyük ve küçük ev aletleri
 • Bilgi işlem ve iletişim ekipmanları
 • Aydınlatma
 • Elektrikli aletler
 • Oyuncaklar ve eğlence ekipmanları
 • Spor aletleri
 • ATM’ler ve otomatlar
 • Tıbbi cihazlar
 • İzleme ve kontrol aletleri
 
Çalışmamız, Shimadzu marka GCMS-QP2020 NX model GCMS ve EGA/PY-3030D Multi-Shot Pyrolyzer ile yapılmıştır.