Kimya ile ilgili birçok uygulama konusunda araştırma-geliştirme ve kalite kontrole verilen önem giderek artmaktadır.

Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte, ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlara uygun ve spesifik ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyor, en zor uygulamalarınızı bile gerçekleştirmeniz için teknik deneyimimizle ve know-how’ımızla sizlere destek veriyoruz. 
 
Biyolojik yakıtlar, boya, pigment, mürekkep, endüstriyel gaz, kağıt, petrol rafinerisi, kaplama, petrokimya, polimer, kauçuk, reçine, plastik, işlenmiş metaller, parfüm ve diğer kozmetikler vb. ürünlere yönelik birçok petrokimya ve kimya uygulamasında profesyonel hizmetlerimizle yanınızda olmaya devam ediyoruz.

KOZMETİK UYGULAMALARI

Alan

Uygulamalar ve Analizler

Ürünler

Safsızlıklar, kalıntılar, yasaklı maddeler ve ambalaj materyali analizleri

 

Koruyucular (paraben, benzoik/ sorbik asit, triclosan , phenoxyetanol, caprylyl glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, dehidroasetik asit ve formaldehit vb.)

HPLC, GC, GCMS

Solventler (metanol, etanol, propan-2-ol, diklorometan, 1,1,1-Trichloroethane, nitromethane, mercaptoaceticacid), Parafin 

GC

Alerjen analizi

LCMSMS

Ağır metal analizleri (Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Civa, Antimon, Stronsiyum, Zirkonyum, Aluminyum), Petrol ve türevleri, Silikon

AA, ICPMS, EDX

Nitrozamin, 1,4 Dioksan, Ftalat, Glikol eterleri

LCMSMS,GCMSMS,GC

Gümüş nitrat, Selenium disulphide analizi

AA

Ham madde kontrol

FTIR

Kimyasallar (Nitrit, Penten-2,4-dione, Quinolin-8-ol, fosfat)

UV-VIS

Sürfaktanlar (LAS, SLS, AOS), Boyar madde, Sülfat

HPLC, İyon Kromatografi, LCMSMS

Parfüm analizi

GCMS-HS

Kalite kontrol ve etkinlik testleri

Renk ölçümü, SPF ölçümü, Kristalize su ölçümü

UV-VIS/NIR

Hyaluronik asit analizi

HPLC

Hydroquinone analizleri

HPLC

Ağız Bakım Ürünlerinde Beyazlaştırıcı (Total Fluorine)  GC

Kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimi 

Esans analizi

GCMS

Kil mineral analizleri EDX
Minoksidil, Finasterid, Rodamin HPLC

Fizikokimyasal özellikler

Erime noktası

DSC

Kırılma indisi ve konsantrasyon Refraktometre
Yoğunluk Densitometre
Viskozite Viskozimetre

Dermatolojik özellikler

Transdermal difüzyon ve membran yapısı geçirgenlik çalışmaları

Transdermal / Franz Difüzyon Hücre Sistemleri

| Kimya / Petrokimya Uygulama Başlıkları |

 

Plastik, polimer, kauçuk

 

Ambalaj

 

Boya

 

Petrol ve fosil yakıtlar

 

Biyodizel

 

Kozmetik

 • HPLC ile Dezenfektan Ürünlerinde Formaldehit ve Gluteraldehit Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde Formaldehit ve Gluteraldehit miktarlarının HPLC ile analizi.
  Dezenfektanlar sporsu ya da vejatatif durumlarda zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını  engelleyebilen veya yok edebilen kimyasallardır. Formaldehit ve Gluteraldehit dezenfektan olarak kullanılan aktif maddelerdir.

  Cihaz: Shimadzu marka LC 2030C Plus model HPLC

 • GC ile Dezenfektan Ürünlerinde Alkol Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde, alkollerin GC ile analizi.
  Son dönemde küresel koronavirüs salgını sebebi ile dezenfektan ürünleri gündelik yaşamımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle alkol bazlı dezenfektanlar ile el hijyeninin sağlanmasının koronavirüsle mücadelede etkili olduğu bilinmektedir. Dezenfektan ürünlerinin içeriğinde bulunan alkoller, virüs ve mikroorganizmalara ait lipitleri eritme ve proteinleri denatüre etme özelliğine sahiptirler.

  Cihaz: Shimadzu GC-2014 ve GC-2030 model GC

 • LCMSMS ile İlaçlarda N-Nitrozaminlerin Kantitatif Analizi

  Sartan (valsartan, losartan, telmisartan, irbesartan, candesartan, olmesartan vb.) ve Non-Sartan (pioglitazon, levetirasetam, torasemid, pregabalin, captopril vb.) gruplu ilaçlarda Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) vurgu yaptığı 7 N-Nitrozaminin (NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NDBA, NMBA, NMPA) LCMSMS ile kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8050 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)
   

 • HPLC ile Jeotermal Sularda İzleme (Tracer) Analizi

  Yüksek sıcaklıklı jeotermal kuyularda Naphthalene Sulfonate’ların HPLC ile izleme analizi (Tracer Analizi).

  Cihaz: Shimadzu marka LC-2050C model HPLC 

 • FTIR İle Trafo Yağlarında DBPC Miktarının Tayini

  Trafolarda, elektriksel yalıtım yağına eklenen 2,6-ditertier-butil para-cresol (DBPC) miktarının FTIR ile analizi.

  Trafo yağı bir trafonun soğutma işleminde çok önemlidir. Elektriksel ve termal stres veya kimyasal kirlenme, arızalara ve bileşen ömrünün azalmasına neden olabilir.  Trafo yağlarında, 2,6-ditertier-butil para-kresol ve 2,6-ditertiary-butil fenol (DBPC), oksidasyon önleyici katkı maddesi olarak kullanılır.

  Cihaz: Shimadzu IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre

 • HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA Dedektör Hücresi ile Thiocolchicoside İmpürite Analizi

  Thiocolchioside hammaddesinin ve ürün formunun impürite analizlerinin HPLC ve Yüksek Hassasiyetli PDA dedektör hücresi kullanılarak yapılması.
  Thiocolchioside maddesine ait impürite analizinin (EP 10.0) yapılması esnasında Ref B çözeltisini yüksek basınçlı bir HPLC sistemi tarafından analiz edilirken karşılaşılan gürültü ve pik boyutunun küçük olması analizin doğru bir şekilde yapılmasını engellemekteydi.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera XR model UHPLC

 • HPLC ile Islak Mendil ve Kozmetik Ürünlerinde Koruyucu Analizi

  Islak mendil ve kozmetik ürünlerinde, koruyucuların HPLC ile analizi ve analizde yüksek basınç ile kısa sürede kullanılmaz hale gelen standart C18 kolonların yerine monolitik kolon kullanımının analiz performansı ve maliyetine etkileri.
  Islak mendil ve kozmetik ürünleri analizlerinde kullanılan standart C18 kolonlar çabuk tıkanmakta, yüksek basınç ile kısa sürede kullanılmaz hale gelmekte ve kolon ömrünün kısalması analiz maliyetlerine yansımaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus 3D model HPLC

 • Sıvı Numunelerin Floresans Kuantum Verimliliğinin Ölçülmesi

  Floresan maddeler, o maddenin karakteristik bir dalga boyunu emer ve sonra emilen ışıktan daha uzun bir dalga boyuna sahip bir floresan ışık yayar. Emilen fotonların floresan ışık olarak yayılan oranına floresan kuantum verimi veya kuantum verimi denir.

   Bu çalışmada, floresan kuantum verimliliğini belirlemek ve kinin sülfatı ölçmek için entegre bir küre (integrated sphere) ataçmanı eklenmiş bir RF-6000 Spektroflorofotometre kullanılmaktadır.

 • Covid-19 Krizi | Shimadzu’dan Dezenfektan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Analizleri için Analitik Çözümler

  COVID-19 ile mücadeleye yönelik ilaç, dezenfektan ve maske vb. koruyucu ekipmanların araştırma ve kalite kontrol testleri.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC), HS-20 Headspace, IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR), i-Series Plus Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

 • Nexis™ GC-2030 ile uçucu safsızlık analizi

  Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan etonolün ve içindeki uçucu safsızlıkların Nexis™ GC-2030 GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC)

 • GCMS ve Olfaktometre ile Bitkisel Doğal Yağların Aroma/Koku Analizi

  Doğada kendiliğinden yetişen dağ çiçeklerinin yağları, özütleri çıkarıldıktan sonra koku ve aromaların eş zamanlı analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre & GL Sciences Phaser Olfaktometre

 • UV-VIS ile Toprak, Gübre, Çimento, Klinker ve Su Numunelerinde Krom (+6) Analizi

  Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini