Kimya ile ilgili birçok uygulama konusunda araştırma-geliştirme ve kalite kontrole verilen önem giderek artmaktadır.

Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte, ISO ve ASTM gibi uluslararası standartlara uygun ve spesifik ihtiyaçlarınıza özel çözümler sunuyor, en zor uygulamalarınızı bile gerçekleştirmeniz için teknik deneyimimizle ve know-how’ımızla sizlere destek veriyoruz. 
 
Biyolojik yakıtlar, boya, pigment, mürekkep, endüstriyel gaz, kağıt, petrol rafinerisi, kaplama, petrokimya, polimer, kauçuk, reçine, plastik, işlenmiş metaller, parfüm ve diğer kozmetikler vb. ürünlere yönelik birçok petrokimya ve kimya uygulamasında profesyonel hizmetlerimizle yanınızda olmaya devam ediyoruz.

KOZMETİK UYGULAMALARI

Alan

Uygulamalar ve Analizler

Ürünler

Safsızlıklar, kalıntılar, yasaklı maddeler ve ambalaj materyali analizleri

 

Koruyucular (paraben, benzoik/ sorbik asit, triclosan , phenoxyetanol, caprylyl glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, dehidroasetik asit ve formaldehit vb.)

HPLC, GC, GCMS

Solventler (metanol, etanol, propan-2-ol, diklorometan, 1,1,1-Trichloroethane, nitromethane, mercaptoaceticacid), Parafin 

GC

Alerjen analizi

LCMSMS

Ağır metal analizleri (Arsenik, Kurşun, Kadmiyum, Civa, Antimon, Stronsiyum, Zirkonyum, Aluminyum), Petrol ve türevleri, Silikon

AA, ICPMS, EDX

Nitrozamin, 1,4 Dioksan, Ftalat, Glikol eterleri

LCMSMS,GCMSMS,GC

Gümüş nitrat, Selenium disulphide analizi

AA

Ham madde kontrol

FTIR

Kimyasallar (Nitrit, Penten-2,4-dione, Quinolin-8-ol, fosfat)

UV-VIS

Sürfaktanlar (LAS, SLS, AOS), Boyar madde, Sülfat

HPLC, İyon Kromatografi, LCMSMS

Parfüm analizi

GCMS-HS

Kalite kontrol ve etkinlik testleri

Renk ölçümü, SPF ölçümü, Kristalize su ölçümü

UV-VIS/NIR

Hyaluronik asit analizi

HPLC

Hydroquinone analizleri

HPLC

Ağız Bakım Ürünlerinde Beyazlaştırıcı (Total Fluorine)  GC

Kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimi 

Esans analizi

GCMS

Kil mineral analizleri EDX
Minoksidil, Finasterid, Rodamin HPLC

Fizikokimyasal özellikler

Erime noktası

DSC

Kırılma indisi ve konsantrasyon Refraktometre
Yoğunluk Densitometre
Viskozite Viskozimetre

Dermatolojik özellikler

Transdermal difüzyon ve membran yapısı geçirgenlik çalışmaları

Transdermal / Franz Difüzyon Hücre Sistemleri

| Kimya / Petrokimya Uygulama Başlıkları |

 

Plastik, polimer, kauçuk

 

Ambalaj

 

Boya

 

Petrol ve fosil yakıtlar

 

Biyodizel

 

Kozmetik

 • GC ile Bağlayıcılarda (Reçinelerde) Serbest Monomer Analizi

  Boya üretiminde kullanılan bağlayıcılarda (reçinelerde) vinil, ester ve asit grubu monomerlerin katılım reaksiyonlarının sonucunda oluşan polimer reaksiyonunun tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi için, bağlayıcılarda serbest monomer içeriklerinin tespit edilmesi gereklidir.
   
  Cihaz: Shimadzu marka GC-2030 model Gaz Kromatografi
   

 • HPLC ile Kozmetik Ürünlerinde Sodyum Lauret Sülfat (SLES) Yüzey Aktif Maddesinin Analizi

  Sodyum lauret sülfat (SLES), sodyum lauril sülfat (SLS), amonyum lauril sülfat (ALS) ve sodyum paret sülfat, birçok kozmetik üründe kullanılan yüzey aktif maddelerdir. SLS/SLES, dokularda uzun süre kalarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğinden kozmetik ürünlerdeki miktarlarının analizi önem arz etmektedir. 

  Bu çalışmamızda, ilgili koruyucu maddelerin kantitatif analizi ELSD dedektör içeren HPLC ile gerçekleştirilmiştir.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera LC-40 model Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi

 • HPLC ile Kozmetik Ürünlerde İzotiyazolinon Türevi Koruyucuların Analizi

  Kozmetik ürünlerinde HPLC ile Izotiyazolinon (5-Chloro -2-methyl -4-isothiazolin-3-one (CMIT), 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (MIT), 1,2-Benzisothiazol -3(2H)-one (BIT) türevi koruyucuların HPLC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka Nexera  LC-40 model HPLC

 • GCMSMS ile Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) Türevlendirmesiz Analizi

  Fluorotelomer Alkollerin ve Akrilatların (FTOH-FTA) GCMSMS ile türevlendirmesiz analizi. Fluorotelomer bazlı polimerler (FTP’ler) endüstride özellikle malzemeye su geçirmezlik özelliği vermesi için kullanılan yağımsı bileşiklerdir.
   

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent ve Solvent Saflığı Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent tayini ve  temin edilen solventlerin saflığının bakılması.

  Gıda ambalajları gıda ile temas etmesinden dolayı primer ambalaj sınıfına girmektedir. Primer ambalajlara yapılan baskı, boyama gibi işlemler sonucunda mürekkep veya boya kalıntıları kalmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi

 • Dezenfektanlarda Benzalkonyumun Yüksek Hızlı Analizi

  • Alkil zincir uzunluklarında farklılık gösteren üç benzalkonyum bileşeni, analiz başına 3 dakika içinde analiz edilebilir.

  • Dezenfektanlarda bulunan benzalkonyum yüksek doğrulukla ölçülebilir.

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi 

 • HPLC ile Dezenfektan Ürünlerinde Formaldehit ve Gluteraldehit Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde formaldehit ve gluteraldehit miktarlarının HPLC ile analizi.

  Dezenfektanlar sporsu ya da vejatatif durumlarda zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını  engelleyebilen veya yok edebilen kimyasallardır. Formaldehit ve gluteraldehit dezenfektan olarak kullanılan aktif maddelerdir.

  Cihaz: LC-2030C Plus 3D Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi

 • LCMSMS ile El ve Vücut Kreminde Betametazon Analizi

  El ve vücut kreminde LCMSMS ile betametazon analizi.
  Bu çalışmada, krem formundaki çeşitli numunelerde betametazonun varlığının ve miktarının LCMSMS ile analizi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 model Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • GC ile Dezenfektan Ürünlerinde Alkol Analizi

  Dezenfektan ürünlerinde, alkollerin GC ile analizi.
  Son dönemde küresel koronavirüs salgını sebebi ile dezenfektan ürünleri gündelik yaşamımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle alkol bazlı dezenfektanlar ile el hijyeninin sağlanmasının koronavirüsle mücadelede etkili olduğu bilinmektedir. Dezenfektan ürünlerinin içeriğinde bulunan alkoller, virüs ve mikroorganizmalara ait lipitleri eritme ve proteinleri denatüre etme özelliğine sahiptirler.

  Cihaz: Shimadzu GC-2014 ve GC-2030 model GC

 • LCMSMS ile İlaçlarda N-Nitrozaminlerin Kantitatif Analizi

  Sartan (valsartan, losartan, telmisartan, irbesartan, candesartan, olmesartan vb.) ve Non-Sartan (pioglitazon, levetirasetam, torasemid, pregabalin, captopril vb.) gruplu ilaçlarda Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) vurgu yaptığı 7 N-Nitrozaminin (NDMA, NDEA, NDIPA, NEIPA, NDBA, NMBA, NMPA) LCMSMS ile kantitatif analizi.

  Cihaz: Shimadzu LCMS-8050 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre (LCMSMS)

 • HPLC ile Jeotermal Sularda İzleme (Tracer) Analizi

  Yüksek sıcaklıklı jeotermal kuyularda Naphthalene Sulfonate’ların HPLC ile izleme analizi (Tracer Analizi).

  Cihaz: Shimadzu marka LC-2050C model HPLC