Agilent BioTek - Life Science Instrumentation

800 TS Absorbans Okuyucu

800 TS, BioTek'in ELx800™ modelinin devamı niteliğinde, klinik ve yaşam bilimi laboratuvarları uygulamaları için ideal, kompak ve sağlam bir mikroplaka okuyucudur. 

Gen5 Yazılımı ile birlikte kullanılan 800 TS'in, ELISA'dan sıcaklık duyarlı kinetik assay'lere kadar uzanan geniş bir uygulama yelpazesi bulunmaktadır.

  • Dokunmatik ekran
  • 96 kuyucuklu mikroplaka
  • 400-750 nm arasında dalgaboyu seçenekleri
  • Çalkalama ve inkübasyon özelliği
  • USB ile veri aktarımı olanağı

Bazı Uygulama Alanları:

  • ELISA
  • Protein çalışmaları
  • Sitotoksisite
  • Kinetik ELISA
800 TS absorbans okuyucu ve 50™ TS yıkayıcı, ELISA çalışmalarının otomatik yapılmasını sağlayacak kompakt, pratik ve ekonomik bir ikilidir.

ELISA metodu ile yapılan analizler:

Gıda ve Yem: Süt, süt ürünleri ve tahıl numunelerinde toplam aflatoksin (AFT), aflatoksinler (M1, B1 vb.), trikotesenler (T-2 toksin), okratoksin A (OTA), zearalenon (ZON), fumonisinler (fumonisin B1), deoksinivalenol (DON), patulin vb. toksinler
Klinik: ELISA metodu  virüs, bakteri, parazit ve mantar serolojileri çok geniş bir yelpazede çalışılabilmektedir. Serolojik numunelerde Avidite, Antikor, Antikor Spesifik Index (ASI) testleri başta olmak üzere mikroorganizmalara ait IgG, IgM, IgA ve total antikor düzeyleri tespit edilebilmektedir.
 
TORCH enfeksiyonları (Toksoplazma, Rubella, Sitomegalovirus, Herpes simpleks virus), Hepatit (A, B, C, D ve E) enfeksiyonları, sifiliz, enfeksiyöz mononükleoz, AIDS, borelyoz, bruselloz, klamidya enfeksiyonları vb. özgün panellerin oluşturulabileceği serolojik test grupları çalışılmaktadır.


800 TS ile gıda kalite kontrol ve güvenliği uygulamaları alanında yapılan
ELISA çalışmalarından birine bu Aplikasyon Notu üzerinden ulaşabilirsiniz.


Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner