Logan Instruments

800S-1800 Otomatik Disolüsyon UV Sistemi

Otomatik Çözünme UV Sistemi, USP'nin gerektirdiği çözünme testi içindir. Bu sistem, bir PC ve Logan Automated Dissolution UV yazılım programı (ADUV) tarafından kontrol edilen çözünme testinin tam otomasyonuyla çalışır.

Sistem içeriği
  • Logan Otomatik 8 Konumlu Çözünme Test Cihazı
  • 8 konumlu hücre değiştiricili Shimadzu UV-1800 UV-Vis spektrofotometre
  • Örnekleri kaptan akış hücresine ve tekrar kaba taşımak için 8 Kanallı peristaltik pompa
  • PC ve Otomatik Çözünme UV Yazılım Programı

bulunmaktadır.

Shimadzu UV-1800 ve 8 Hücre Değiştirici UV-VIS Spektrofotometreli Otomatik Çözünme UV Sistemleri

Kullanımda tabletler, otomatik bırakma tepsisine önceden yüklenmiştir. ADUV'nin grafik ekranı, kullanıcıdan numuneleri aynı anda kaplara bırakmasını ister. ADUV programı daha sonra tüm test çalıştırması için çözünme testinin kontrolünü alır. Her örnekleme aralığında emicilik, çözünme yüzdesi görüntülenir. Test bittiğinde, mil dönüşü otomatik olarak durur ve eksiksiz ve kapsamlı çözünme raporları sunulur.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner