Shimadzu Corporation

MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre | AXIMA

AXIMA Performance MALDI TOF (Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization) sistemi, kütle spektrometrisindeki en güçlü araçlardan biridir ve daha fazla hassasiyet ve tanımlamada daha yüksek güven ile bilgi açısından zengin spektrumlar sunar. Çok çeşitli analitik ihtiyaçlar için iş akışlarını entegre eden son derece çok yönlü ve güçlü bir TOF-TOF (Time-of-flight) sistemidir.

 • Proteomik ve diğer biyolojik ve organik numunelerin yüksek enerjili MS/MS (kütle spektrometre)'sinden yüksek kütleli bozulmamış proteinlerin tavizsiz analizine kadar
 • Gerçek yüksek enerjili MS/MS - 20keV laboratuvar çerçevesi çarpışma enerjisine sahip CID
 • Devrim niteliğindeki geçitleme teknolojisini kullanan optimum öncü iyon seçimi çözünürlüğü

MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre

Çeşitli araştırma alanlarında kullanılabilir.

Tam otomatik proteomik deneyleri, LC MALDI (Matriks-destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyonu) analizleri, fonksiyonel genomik, kalite kontrol ve polimer sorgulama dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar desteklenmektedir.

Proteomik Paketi

 • Kullanıcıların iş akışına uyum sağlama esnekliği ile tasarlanmıştır: tek numune manuel alımından tam otomatik verilere bağlı peptit kütle parmak izine ve protein tanımlaması için MS/MS'ye kadar.
 • Peptit kütle parmak izleri alınır ve isteğe bağlı bir entegre Mascot® veritabanı aramasına tabi tutulur.
 • PMF tabanlı protein tanımlaması için kullanıcı tanımlı kabul limitleri.
 • Veriye bağlı MS/MS: PMF araştırmasının sonuçları kullanılarak, MS/MS, eşleşmeyenlere ek olarak en üst sıradaki protein isabetiyle eşleşen iyonlar (MS/MS onayı) üzerinde gerçekleştirilebilir (MS/MS araştırması ). Bu MS/MS spektrumlarının toplu araması, daha fazla ve daha yüksek güvenilir protein tanımlaması sağlamak için otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • Veriler daha sonra ek bilgi sağlamak için yeniden işlenebilir ve veritabanı araması için yeniden gönderilebilir.

 

LC MALDI Entegre Paketi

 • AXIMA Performance MALDI-TOF MS cihazı, LC-MALDI tabanlı deneyler için tam destek sağlar.
 • Yazılım paketi, MALDI hedeflerine bırakılan LC ile ayrılmış örneklerin tam otomatik olarak alınmasına ve ardından tespit edilen peptitlerin MS/MS yoluyla proteinlerin tanımlanmasına izin verir.
 • Peptidlerin dağılımını değerlendirmek ve kromatografik tepe noktalarının apeksinin konumunu belirlemek için hedef boyunca tüm numune noktalarının geçici bir yoğunluk haritasını otomatik olarak sağlar. Bunlar, tüm ayrı peptit iyonları için elde edilen bir aday listesi ve MS/MS verileri oluşturmak için kullanılır.
 • Dışlama listeleri, bilinen kirleticileri veya yüksek miktarda peptitleri çıkarmak için kullanılır.
 • Tüm veriler entegre bir Mascot® aramasına tabi tutulur.
 • Düşük numune tüketimi, elde edilen MS/MS verilerinin miktarını artırarak aynı noktadan çoklu spektrumların alınmasına izin verir.

Biyobelirteç Tanıma/Doku Görüntüleme

 • Örnek konumunun Axima™ MALDI kütle spektrometresine sorunsuz aktarımı
 • MS verilerinin otomatik olarak alınması - profil oluşturma veya görüntüleme
 • Yoğunluk haritalama yazılımı aracılığıyla ilgilenilen bileşenlerin mekansal dağılımının görselleştirilmesi
 • BioMAP dahil olmak üzere alternatif işleme paketlerine kolay veri aktarımı 

MALDI TOF-TOF Performans Özellikleri

 • 50 Hz değişken tekrarlama oranlı N2 lazer ile eksene yakın lazer ışıması
 • Yüksek kütle analizi için ödünsüz lineer mod performansı
 • Patentli geliştirilmiş kavisli alan Reflectron
 • Lineer modda kütle aralığı 1-500kDa; 1-80kDa reflektör modunda
 • Lineer modda kütle çözünürlüğü 5000 FWHM (ACTH 18-39); Reflectron modunda 20000 FWHM (ACTH 7-38)
 • Reflekron modunda duyarlılık 250 amol (Glu-fibrinopeptid)
 • Reflektör modunda <5ppm kütle doğruluğu
 • Öncü iyon çözünürlüğü >400 FWHM
 • Helyum çarpışma gazı kullanan yüksek enerjili MS/MS
 • Esnek hedef formatları - 48 kuyulu mikroskop slayt formatı hedeflerinden 384 kuyulu mikrotitre plaka hedeflerine kadar

Ek Temel Özellikler

 • Proteomik deneyleri
 • LC MALDI
 • Doku görüntüleme/biyobelirteç keşfi
 • Polimer analizi
 • Oligonükleotid/primer analizi
 • Çeşitli uygulamalar için Accuspot ve ChIP gibi robotik numune hazırlama cihazlarıyla tam entegrasyon

Yazılım ve Uygulamalar

Launchpad yazılımı sayesinde az miktarda ya da çok fazla miktarda analizin kesintisiz olarak çalışmasına izin verir. Yeni kullanıcılar için kolay olup  uzman kullanıcılar için de ideal bir yazılımdır. Minumum kullanıcı girişi ile maksimum sayıda sonuç alınabilir.

Çeşitl uygulama alanlarında aplikasyon paketleri mevcuttur:

 • Proteomiks: IntellimarqueTM yazılımı, kullanıcıların iş akışlarına kolaylıkla adaptasyonu için tasarlanmış kolay bir yazılımdır. Proteinin tanımlanması için yüksek verimlilik, tam otomatik veri üretimi, verilere bağlı olarak peptidlerin parmak izi kütle tanımlamaları ve MS/MS verileri yazılım ile kontrol edilebilmektedir.
 • Sentetik Polimerler: Eşsiz PoymerAnalysisTM yazılımı text rapor formatında polimerlerin kimyasal yapıları ve istatistikleri hakkında bilgi sağlar.
 • Oligonükleotidler: OligoAnalysisTM yazılımı yüksek sayılı oligonukleotidlerin ve peptidlerin QC analizlerini tamamiyle otomatik olarak geçekleştirir.
 • Biomarker (Biyobelirteç) Keşif-Doku Görüntüleme: Entegre yazılımı ile direk dokunun bir bölgesi , bulunduğu konumu ve görüntülendiği bölümü hızla taranarak  protein/peptid biomarker’ları, ilaç etkenleri ve metabolitleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner