Shimadzu Corporation

AXIMA MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre

AXIMA Confidence modeli güvenilir kütle bilgisi ve MS/MS yapısal ayrıntısı ile manuel veya otomatik olarak yapılan rutin numune analizleri için ekonomik bir seçenektir.

Patentli kavisli alan reflektron içeren Reflektron Modu, yüksek çözünürlük ve kütle doğruluğu sağlarken, Lineer modu yüksek molekül ağırlıklı örneklerinin analizini üst düzeyde çalışılmasına olanak sağlar.

 • 50Hz değişken tekrarlama hızlı N2 lazer ile yakın eksenli ışınlama
 • Lineer Mod için 1-500kDa kütle aralığı; Reflektron Mod için 1-80kDa kütle aralığı
 • MS/MS yapabilme özelliği
 • Robotik numune hazırlama sistemi entegre edilebilir
 • Aplikasyon paketleri: Proteomiks, sentetik polimerler, oligonükleotidler, biomarker keşif-doku görüntüleme vb.

 

AXIMA Confidence modeli güvenilir kütle bilgisi ve MS/MS yapısal ayrıntısı ile manuel veya otomatik olarak yapılan rutin numune analizleri için ekonomik bir seçenektir.

Patentli kavisli alan reflektron içeren Reflektron Modu, yüksek çözünürlük ve kütle doğruluğu sağlarken, Lineer modu yüksek molekül ağırlıklı örneklerinin analizini üst düzeyde çalışılmasına olanak sağlar.

 • 50Hz değişken tekrarlama hızlı N2 lazer ile yakın eksenli ışınlama
 • Patentli geliştirilmiş kavisli reflektron
 • Lineer Mod için 1-500kDa kütle aralığı; Reflektron Mod için 1-80kDa kütle aralığı
 • Lineer Mod için kütle rezolusyonu 5000 FWHM (ACTH 18-39); Reflektron Mod için 15000 FWHM (ACTH 7-38)
 • Reflektron mod için hassasiyet 500 amol (Glu-fibrinopeptide)
 • Reflektron modu için Kütle doğruluğu <10 ppm (Internal Kalibrasyon)
 • Precursor Ion resolusyonu >200 FWHM
 • MS/MS yapabilme özelliği
 • Robotik numune hazırlama sistemi entegre edilebilir

Yazılım ve Uygulamalar

Launchpad yazılımı sayesinde az miktarda ya da çok fazla miktarda analizin kesintisiz olarak çalışmasına izin verir. Yeni kullanıcılar için kolay olup  uzman kullanıcılar için de ideal bir yazılımdır. Minumum kullanıcı girişi ile maksimum sayıda sonuç alınabilir.
 
Çeşitli uygulama alanlarında Aplikasyon paketleri mevcuttur:

 • Proteomiks: IntellimarqueTM yazılımı, kullanıcıların iş akışlarına kolaylıkla adaptasyonu için tasarlanmış kolay bir yazılımdır. Proteinin tanımlanması için yüksek verimlilik, tam otomatik veri üretimi, verilere bağlı olarak peptidlerin parmak izi kütle tanımlamaları ve MS/MS verileri yazılım ile kontrol edilebilmektedir.

 • Sentetik Polimerler: Eşsiz PoymerAnalysisTM yazılımı text rapor formatında polimerlerin kimyasal yapıları ve istatistikleri hakkında bilgi sağlar.

 • Oligonükleotidler: OligoAnalysisTM yazılımı yüksek sayılı oligonukleotidlerin ve peptidlerin QC analizlerini tamamiyle otomatik olarak geçekleştirir.

 • Biomarker Keşif-Doku Görüntüleme: Entegre yazılımı ile direk dokunun bir bölgesi , bulunduğu konumu ve görüntülendiği bölümü hızla taranarak  protein/peptid biomarker’ları, ilaç etkenleri ve metabolitleri hakkında bilgi alınabilmektedir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner