Shimadzu Corporation

AXIS SUPRA/NOVA X-Ray Fotoelektron Spektrometreler (XPS)

Shimadzu Kratos AXIS Supra, eşsiz otomasyon ve kullanım kolaylığı ile malzeme tanımlanması için kullanılan X-ışını fotoelektron spektrometresi (XPS) 'dir.

Patentli AXIS teknolojisi ile spektroskopi modunda yüksek elektron toplama verimliliği ve paralel görüntüleme modunda yüksek büyütme oranlarında düşük sapmaları sağlar. XPS spektroskopisi ve görüntüleme sonuçları, Ultraviyole Fotoemisyon Spektroskopisi (UPS), Schottky alan emisyon taraması Auger Mikroskobu (SAM), İkincil Elektron Mikroskobu (SEM) ve İyon Saçılma Spektroskopisi (ISS) gibi ek yüzey analiz teknikleri ile tamamlanabilir.

  • Geniş Alan, Yüksek Hassasiyet, Eşsiz Geniş Alan Performansı
  • Paralel Görüntüleme, Görüntü Spektrumu ve Çok Değişkenli Analiz
  • Seçimli Alan Spektroskopisi
  • Derinlik Profilleme
  • Opsiyonel İyon Kaynakları

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner