Shimadzu Corporation

AXIS SUPRA/NOVA X-Ray Fotoelektron Spektrometresi (XPS)

Shimadzu Kratos AXIS Supra, eşsiz otomasyon ve kullanım kolaylığı ile malzeme tanımlanması için kullanılan X-ışını fotoelektron spektrometresi (XPS) 'dir.

Patentli AXIS teknolojisi ile spektroskopi modunda yüksek elektron toplama verimliliği ve paralel görüntüleme modunda yüksek büyütme oranlarında düşük sapmaları sağlar. XPS spektroskopisi ve görüntüleme sonuçları, Ultraviyole Fotoemisyon Spektroskopisi (UPS), Schottky alan emisyon taraması Auger Mikroskobu (SAM), İkincil Elektron Mikroskobu (SEM) ve İyon Saçılma Spektroskopisi (ISS) gibi ek yüzey analiz teknikleri ile tamamlanabilir.

  • Polimer
  • Biyomateryal
  • Kaplama & İnce Film & Paper
  • Spektromikroskopi
  • Nanomateryaller

  • Geniş Alan, Yüksek Hassasiyet, Eşsiz Geniş Alan Performansı
  • Paralel Görüntüleme, Görüntü Spektrumu ve Çok Değişkenli Analiz
  • Seçimli Alan Spektroskopisi
  • Derinlik Profilleme
  • Opsiyonel İyon Kaynakları

Kratos AXIS Nova

Kimyasal analiz için elektron spektroskopisi (ESCA) olarak da bilinen X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS), malzeme karakterizasyonu için olgun ve yaygın olarak kullanılan bir yüzey analiz tekniğidir. XPS, malzemenin en üstteki 10 nm'lik kısmından nicel temel ve kimyasal durum bilgisi sağlar. AXIS Nova fotoelektron spektrometresi, teknik için gereken ultra yüksek vakum koşulları altında kararlı olan herhangi bir malzemeden X-ışını fotoelektron spektrumlarını ve görüntülerini toplayabilir.
Kratos AXIS Nova

 

Son Teknoloji Performans

Kullanım kolaylığı için tasarlanan AXIS Nova, otomatik numune yükleme, kolay numune konumlandırma için ortogonal kameralar ve sezgisel veri toplama yazılımına sahiptir. AXIS Nova'nın benzersiz tasarımı, rakipsiz büyük numune işleme ve yüksek numune çıktısına izin veren 110 mm çaplı numune plakasıdır. Bu özelliklerin hiçbiri pazar lideri performanstan ödün vermez. AXIS Nova, yüksek hassasiyet, mükemmel enerji çözünürlüğü ve hızlı, yüksek uzaysal çözünürlüklü görüntüleme yeteneğine sahiptir. En zorlu uygulamaların analiz ihtiyaçlarını karşılamaya hazırdır.

AXIS Supra+

AXIS Supra+, son teknoloji spektroskopik ve görüntüleme yeteneklerini şu anda mevcut olan en yüksek otomasyon seviyesiyle birleştiren pazar lideri bir X-ışını fotoelektron spektrometresidir.
Rakipsiz geniş alan spektroskopik performansı, fotoelektron spektrumlarının metaller, yarı iletkenler ve yalıtkanlar dahil her türlü malzemeden elde edilmesini sağlar. Hızlı, yüksek uzaysal çözünürlüklü XPS görüntüleme, yüzey kimyasının yanal dağılımını ortaya çıkarır ve seçilen küçük alan analizi ile daha fazla karakterizasyona yardımcı olur.
AXIS Supra+, XPS performansından ödün vermeden ek yüzey analizi ve yüzey hazırlama seçeneklerinin eklenmesine izin veren esneklik için tasarlanmıştır. Bu, onu eksiksiz malzeme yüzey karakterizasyonu için paha biçilmez bir araç haline getirir. 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner