Nova Biomedical

BioProfile® FLEX2 Automated Cell Culture Analyzer with Maintenance-Free Chemistry Sensors

BioProfile FLEX2, kimya sensörü bakımını ortadan kaldıran, analizör hızını artıran ve numune hacmini azaltan otomatik ve kapsamlı bir hücre kültürü analizörü için Nova’nın çığır açan MicroSensor ™ Card teknolojisini optik ölçüm ve donma noktası ozmometrisiyle birleştirir. Tam 16 hücre kültür testi menüsü şunları içerir: Gluc, Lac, Gln, Glu, NH4 +, Na +, K +, Ca ++, pH, PCO2, PO2, toplam hücre yoğunluğu, canlı hücre yoğunluğu, canlılık, hücre çapı ve ozmolalite.

Analysis time and sample size when modules are run individually

Module Analysis Time Sample Size

Gas Module:
pH, PCO2 , PO2

120 sec 275 μl
Chemistry Module:
Gluc, Lac, Gln, Glu, NH4+, Na+, K+, Ca++
120 sec 135 μl
Osmometry Module:
Osmolality
240 sec 145 μl
Cell Density/Viability Module:
Total cell density, viability, cell diameter
240 sec 135 μl
 

Analysis time and sample size when all modules are run collectively

 
All Modules-All Tests 270 sec 275 μl


Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner