Agilent BioTek - Life Science Instrumentation

BioSpa™ 8 Robotik İnkübatör

Aglent BioTek BioSpa™ 8, canlı hücreleri veya ısıya duyarlı reaktifleri içeren mikroplakaları taşımak ve depolamak suretiyle inkübasyon içeren iş akışlarını otomatik hale getirmektedir.

BioSpa 8, bir tezgah üstü inkübatörlere göre daha geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır; CO2 / O2, sıcaklık ve nem takibi yapılan bir ortamda 8 mikroplaka, şişe veya hücre kültürü kabını yönetir. BioTek'in yıkayıcı, dispenser, görüntüleme ve dedeksiyon sistemleri ile entegre olan BioSpa 8, numune hazırlamadan dedeksiyona veya görüntülemeye kadar tüm işlemleri tek bir kompakt sistemde yönetir.

Bazı Uygulama Örnekleri:

Hücre bazlı tahliller için otomatik örnek hazırlama İlaç emilim Hücre kültürü QC Hücre çoğalması Apoptoz sitotoksisite 3D hücre kültürü Tümör istilası Sinyal iletimi Kök hücre farklılaşması Fenotipik analizler Hücre göçü ve istilası Floresan protein algılama RNA ifadesi

 • Hücre tabanlı çalışmalar için otomatik örnek hazırlama
 • İlaç emilimi
 • Hücre kültürü kalite kontrolü
 • Hücre çoğalması (proliferation)
 • Apoptoz (apoptosis)
 • Sitotoksisite
 • 3 boyutlu hücre kültürü
 • Tümor invazyonu (istilası)
 • Sinyal iletimi
 • Kök hücre farklılaşması
 • Fenotipik çalışmalar
 • Hücre göçü ve invazyonu (istilası)
 • Floresan protein dedeksiyonu
 • RNA ekspresyonu (ifadesi)

BioSpa hücre tabanlı çalışmalara ait iş akışlarını, örnek hazırlama aşamasından görüntülemeye kadar, otomatik hale getirir.

Grafik, sitotoksik hücrelerin, 30 veya 100 µM Oridoninzamana maruziyet sonrasında, zamana karşı %'sini göstermektedir. BioSpa 8 örnek hazırlama aşamasından görüntülemeye kadar tüm süreci otomatik hale getirmiştir.

 • Yara İyileştirme Testleri için Yeni bir Otomatik Kazıma Aleti (Autoscracth™) ve Kinetik Etiketsiz Görüntülemenin Bir Arada Kullanımı

  Yara iyileşmesi veya "kazıma" testi, toplu hücre göçünü izlemek ve ölçmek için en çok kullanılan in vitro yöntemlerden biridir.

  Cihaz: Scratch Assay Starter Kit

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner