Shimadzu Corporation

BioSpec-nano Life Science (DNA/RNA/protein) Spektrofotometre

BioSpec-nano DNA ve RNA nükleik asit örneklerinin konsantrasyonlarını hesaplamak için geliştirilmiş bir spektrofotometredir.

Çok küçük örnek hacimlerinde (1-2µl) DNA ve RNA’nın miktar tayini hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilir ayrıca otomatik örnek silme özelliği, ana ünite üzerinde başlatma butonunun bulunması gibi özellikler sayesinde ölçüm alma işlemi oldukça kolaydır.

 • Dalgaboyu çalışma aralığı 220-800 nm
 • Numune ölçüm kısmında otomatik olarak temizlenme özelliği.
 • Dalgaboyu doğruluğu ±1 nm
 • Kantitasyon aralığı: (0.2 mm için) 1-75 OD*, 50-3,700 ng/µL, (0.7 mm için) 0.3-21 OD*, 15-1,000 ng/µL  
 • 1 ve 2 µL numunelerle çalışma imkanı
 • DNA kalite ve saflık analizleri
 • GDO analizlerinde tercih edilen model

*OD=optik yoğunluk

BioSpec-nano DNA ve RNA nükleik asit örneklerinin konsantrasyonlarını hesaplamak için geliştirilmiş bir spektrofotometredir. Çok küçük örnek hacimlerinde (1-2µl) DNA ve RNA’nın miktar tayini hızlı ve basit bir şekilde gerçekleştirilir ayrıca otomatik örnek silme özelliği, ana ünite üzerinde başlatma butonunun bulunması gibi özellikler sayesinde ölçüm alma işlemi oldukça kolaydır.

 • Dalgaboyu çalışma aralığı 220-800 nm
 • Spektrum bant genişliği 3 nm
 • Dalgaboyu doğruluğu ±1 nm
 • Işık yolu uzunluğu 0.2 mm ile 0.7 mm
 • Fotometrik aralık 0 ile 1.5 Abs
 • Fotometrik değer ünitesi OD(optik yoğunluk), 10 mm ışık yolu uzunluğuyla çevrilmiş absorbanstır.
 • Ölçüm alınacak numune hacmi 0.2 mm ışık yolu uzunluğunda 1 µL, 0.7 mm ışık yolu uzunluğunda 2 µL’dir.
 • Xenon Flash Lamba ışık kaynağı.
 • Holographic Grating tip monokromatör.
 • Photo Diode Array dedektör.
 • Numune ölçüm kısmında otomatik olarak temizlenme özelliği.
 • Spektrum ölçüm zamanı en fazla 3 saniye.
 • Basit nükleik asit kantitasyon ve etiketli nükleik asit kantitasyon analiz modlarına sahiptir.
 • Basit nükleik asit kantitasyon modunda, nükleik asit konsantrasyonu (RNA,dsDNA, ssDNA, OligoDNA) hesaplama, OD oran (OD260/280, OD260/230 )hesaplama yapılabilir.
 • Etiketli nükleik asit kantitasyon modunda, nükleik asit konsantrasyonu (RNA,dsDNA, ssDNA, OligoDNA), nükleotid konsantrasyon hesaplama, etiketli konsantrasyon, etiketli oran hesaplama OD oran(OD260/280) hesabı yapılabilir.
 • Standart olarak etiketli Cy 3, Cy 5, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 bulunur.
 • Detaylı görünüm modunda seçilen örneğin spektrumu ve analiz sonuçları görüntülenebilir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner