Agilent BioTek - Life Science Instrumentation

BioStack™ Mikroplaka İstifleyici

BioStack™, BioTek'in mikroplaka yıkayıcıları, dispenserları, pipetleyicileri, dedeksiyon ve görüntüleme sistemleri ile uyumlu ve çok işlevli bir mikroplaka istifleyicidir. 

BioStack'in kullanımı kolaydır ve plakaların kapaklarının çıkarılması ve yeniden takılması da dahil olmak üzere, rutin uygulamalarda otomasyon sağlar.

Bazı Uygulama Alanları:

  • Hücre tabanlı çalışmalar
  • ELISA
  • Primer tarama çalışmaları
  • Kolorimetrik, florometrik ve luminesent çalışmalar

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner