Agilent BioTek - Life Science Instrumentation

Epoch™ Mikroplaka Spektrofotometre

Epoch™, yaşam bilimleri laboratuvarlarının uygun bütçelerle işlevselliğe erişimini sağlayan monokromatör tabanlı bir spektrofotometredir.

Güçlü ve kullanımı kolay Gen5™ Veri Analiz Yazılımı tarafından kontrol edilen Epoch, laboratuvarın bir çok uygulamasına cevap verecek bir cihaz olarak tasarlanmıştır. 

Otomasyon için, opsiyonel olarak Epoch ile uyumlu bir BioStack™ ile birlikte kullanılabilir.

Bazı Uygulama Örnekleri:

  • Nükleik asit kantifikasyonu
  • Protein kantifikasyon
  • 260/280 and 260/230 saflık ölçümleri
  • ELISA
  • Enzim kinetiği
  • Sitotoksisite
  • Hücre çoğalması (proliferasyon)
  • Mikro-hacim çalışmaları (Take3 plaka ile)

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner