Shimadzu Corporation

GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Sistemi (front-end for GCMS)

GC-2010 Plus, eser madde analizlerinde hassasiyet limitlerinin yeniden tanımlaması, hızlı GC uygulamaları, kolay bakım ve kullanımı ile üst sınıf kapiler GC analizlerinde yeni bir nesli temsil etmektedir.

Farklı enjeksiyon üniteleri ve dedektörleri eklenerek çalışma alanı genişletilebilen bir modeldir. İleri Akış Teknolojisi (Advanced Flow Technology - AFT) özelliği, cihazın çok boyutlu GC (MDGC), backflush, detector splitting gibi diğer özel akış uygulamalarını da içeren pek çok alanda kullanımına olanak tanımaktadır.

 • Tüm GC cihazları arasında en yüksek hassasiyet (FID: 1.5 pgC/s (Dodacane)
 • Geniş bir uygulama yelpazesinde kaliteli veri eldesi
 • Taşıyıcı Gaz Kontrolü: Elektronik akış kontrol ünitesi, AFC (İleri Akış Kontrolü)
 • Numune Enjektörü: Ayırma/Ayırmama (Split/Splitless), Direkt, Doğrudan Kolona enjeksiyon/Programlanabilir Sıcaklıklı Buharlaştırma Enjektörü (OCI/PTV)
 • Dedektörler: FID, BID, TCD, ECD, FPD, FTD (NPD), MS.
 • Head Space, SPME, Purge and Trap, Thermal Desorber ve Piroliz Ünitesi opsiyonları

GC-2010 Plus, eser madde analizlerinde hassasiyet limitlerinin yeniden tanımlaması, hızlı GC uygulamaları, kolay bakım ve kullanımı ile üst sınıf kapiler GC analizlerinde yeni bir nesli temsil etmektedir. Farklı enjeksiyon üniteleri ve dedektörleri eklenerek çalışma alanı genişletilebilen bir modeldir. İleri Akış Teknolojisi (Advanced Flow Technology - AFT) özelliği, cihazın çok boyutlu GC (MDGC), backflush, detector splitting gibi diğer özel akış uygulamalarını da içeren pek çok alanda kullanımına olanak tanımaktadır. AFT özelliği ayrıca, temel performans özelliklerinden ödün verilmeden; analiz sürelerinin kısalması, kromatografik çözünürlüğün artması ve uygulamaya özel konfigürasyonlar oluşturulması konusunda etkilidir. GC-2010 Plus serisinin yeni dedektörleri tüm gaz kromatografi cihazları arasında en yüksek hassasiyeti (FID: 1.5 pgC/s (Dodacane) sunması ile dikkat çekmekte ve geniş bir uygulama yelpazesinde kaliteli veri elde edilmesini sağlamaktadır.

 • Kolon Fırını Sıcaklığı: ( Oda sıcaklığı + 4°C ) ~ 450°C
 • Taşıyıcı Gaz Kontrolü: Elektronik akış kontrol ünitesi ile dijital ayarlama, AFC (İleri Akış Kontrolü)
 • Numune Enjektörü: Ayırma/Ayırmama (Split/Splitless), Direkt, Doğrudan Kolona enjeksiyon/Programlanabilir Sıcaklıklı Buharlaştırma Enjektörü (OCI/PTV)
 • Dedektörler: FID, BID, TCD, ECD, FPD, FTD (NPD), MS.
 • 12 vial ya da 150 vial kapasiteli otomatik sıvı numune örnekleyici ekleme imkanı
 • Opsiyonel otomatik Head Space, SPME, Purge and Trap, Thermal Desorber ve Piroliz Ünitesi ekleme imkanı

 • GC ile Baca Gazında Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Analizi

  Baca gazında uçucu organik bileşiklerin (VOC) GC ile analizi.
  Uçucu organik bileşikler, yüksek buhar basıncına ve düşük suda çözünürlüğe sahip bileşiklerdir. Birçok VOC, boya, ilaç ve soğutucuların üretiminde kullanılan ve üretilen insan yapımı kimyasallardır. VOC'ler tipik olarak trikloretilen gibi endüstriyel çözücüleri, metil tert-butil eter (MTBE) gibi yakıt oksijenatları veya kloroform gibi su arıtımında klorlama ile üretilen yan ürünler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • GC ile Bitkisel Yağlarda Yağ Asiti Metil Esterlerinin (FAME) Analizi

  Bitkisel yağlarda yağ asiti metil esterlerinin GC ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka GC-2010 Plus Gaz Kromatografi

 • GC ile Fosfin Gazının Tayini

  Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.

  Cihaz:  Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • GC-FID ile Bitkisel Yağlarda Sterol Kompozisyonunun Tayini

  Bitkisel yağlarda Sterol kompozisyonu tayini. 

  Cihaz: Shimadzu GC-2025, GC-2010 Plus veya GC-2030

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner