Hellma Analytics

Hellmanex III Küvet Temizleme Çözeltisi

Spektrofotometrelerde kullanılan optik küvetlerin temizliği, spektrofotometrik ölçüm doğruluğu açısından son derece önemlidir. Spektrofotometre kullanıcıları, bu son derece hassas ve yüksek kaliteli optik malzemelere hasar vermeden küveti tüm kirleticilerden tamamıyla arındırmaya çalışmaktadır.

Hellmanex III kuvartz ve cam küvetlerde etkin temizlik sağlayabilmek için geliştirilmiş, yalnızca su ile seyreltilerek kullanıma hazır hale gelen bir alkali sıvı konsantredir. Ürün, küvetlerin yanısıra cam, kuvartz, safir ve porselenden yapılma diğer tüm optik malzemelerin temizliği için kullanılabilmektedir.

  • Mükemmel durulama: Temizleyici optik yüzeyden tamamen uzaklaştırılır ve UV-Vis analizinde temizlemeden kaynaklı hata olasılığı ortadan kalkar.
  • Özel yüzey aktif madde içeriği: Ürün içeriğinde 288 nm’nin üzerinde absorpsiyon vermeyen özel yüzey aktif maddelerin kullanımı UV-Vis analizinde hata olasılığını ortadan kaldırır.
  • Yüzey geriliminde azalma: Özellikle karmaşık geometrideki parçalar için ideal ıslanabilirlik.
  • Daha uzun ömürlü optik malzemeler: Optik kalite daha uzun süre korunur.

Hellmanex III Uygulama Talimatı

Optimum seyreltme, % 0.5 - % 2.0 aralığındadır. (30 ml’lik Hellmanex konsantre çözeltinin %2’lik konsantrasyonda seyreltilmesi sonucunda 1,5 lt temizleme çözeltisi elde edebilirsiniz). Uygulamada aşağıdaki sıcaklık ve temizleme süreleri iyi sonuç vermektedir. Temizleme sonrasında durulama için demineralize su kullanımı önerilmektedir.

(*) Yüksek sıcaklıklar yalnızca kuvartz küvetler için uygulanabilir. Termal şok oluşmaması için uygulamadan önce küvetlere ön-ısıtma uygulanması önerilmektedir.

 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner