Shimadzu Corporation

HS-20 / HS-10 Headspace

HS-20 ve HS-10 serisi headspace sistemleri, GC ve GCMS sistemleri ile gerçekleştirilen VOC, bakiye solvent, aroma, koku, alkol gibi uçucu bileşik analizleri için ideal çözümlerdir.

 • Yüksek tekrarlanabilirlik
 • Düşük carry-over
 • Yüksek sıcaklık uyumu
 • Trap ve düşük sıcaklık seçenekleri (HS-20 modelinde)
 • Aşamalı vial karıştırma özelliği
Özellik / Model
HS-20
HS-10
Numune kapasitesi 90 20
Sıcaklık  300 oC'ye kadar 225 oC'ye kadar
Trap ve düşük sıcaklık seçenekleri HS-20 Trap ve HS-20LT Modelleri -
Vial karıştırma 5 aşamalı 3 aşamalı

 

HS-10 Headpace

Elektronik akış kontrolörleri (AFC ve APC) tarafından yüksek doğrulukta akış hızı kontrolü ve eşit sıcaklık dağılımına sahip termostatik bir şişe haznesi sayesinde uygun alan tekrarlanabilirliği elde edilebilir.

 

Uygulamalar

USP<467> Kalıntı Farmasötik Çözücü Analizi

Farmasötiklerdeki kalıntı çözücüler sıkı bir şekilde kontrol edilir ve insan sağlığına yönelik risklerine göre Class 1 ila Class 3 olarak sınıflandırılır. USP<467>'de belirtilen headspace GC yöntemi, artık çözücülerin analizi için kullanılır. Class 1 Prosedür A, 1,1,1-trikloroetan için S/N oranı ≥5 ve tüm pikler için S/N oranı ≥3 gerektirirken, Class 2A asetonitril ve metilen klorür için ≥1.0 çözünürlük gerektirir. HS-10 tüm bu gereksinimleri karşılar.

1: 1,1-Dichloroethene
2: 1,1,1-Trichloroethane
3: Carbon tetrachloride
4: Benzene
5: 1,2-Dichloroethane
6: Acetonitrile
7: Methylene chloride

GL Sciences Inc. InertCap 467
0.32mmI.D.×30m df=1.80um

 


Sudaki VOC'lerin Analizi

Bu, HS-10 ve bir ECD kullanılarak sudaki 10 μg/L (10 ppb) VOC analizinin bir örneğidir. HS-10'un yüksek termal kararlılığı sayesinde sudaki VOC'ler mükemmel tekrarlanabilirlikle ölçülebilir.
 

Reproducibility of 10 ppb VOCs RSD % (n = 5)
1: 1,1-Dichloroethene 2.1
2: Dichloromethane 2.0
3: trans-1,2-Dichloroethene 2.6
4: cis-1,2-Dichloroethene 2.3
5: Chloroform 2.1
6: 1,1,1-Trichloroethane 2.6
7: Carbon tetrachloride 3.3
8: 1,2-Dichloroethane 1.9
9: Trichloroethene 2.7
10: 1,2-Dikloropropan 1.9
11: Bromodiklorometan 2.4
12: cis-1,3-Dikloropropan 1.6
13: trans-1,3-Dikloropropan 1.7
14: 1,1,2-Trikloroetan 2.2
15: Tetrakloroeten 3.4
16: Dibromoklorometan 2.1
17: Bromoform 1.6
18: 1,4-Diklorobenzen 2.8

 


Kan Alkol Konsantrasyonu (BAC)

Adli tıp ve acil tıp alanlarında kandaki alkollerin analizi sıklıkla yapılmaktadır. Alkol alımından kaynaklanan sarhoşluk düzeyini belirlemek, suçluluğu değerlendirmek ve alkol alımını diğer tıbbi vakalardan ayırt etmek için kullanılır. Bu ölçümler hızlı ve yüksek doğrulukla gerçekleştirilmelidir, bu talepler headspace GC tarafından karşılanabilir. 


Overlap Analizi

Bir GC analizi sırasında, HS-10 bir sonraki flakonu alacak ve flakon ısıtıcısına taşıyacaktır. Orada belirli bir süre inkübe edilebilir ve önceki analiz döngüsü sona erdiğinde enjeksiyona hazır hale gelebilir. 

HS-20

HS-20 serisi uçucu bileşik analizleri için en iyi çözümdür.  Üstün performansı, kullanıcı dostu tasarımı ve 90 vial kapasiteli tepsisi ile araştırmadan kalite kontrole kadar tüm analizleri destekler. HS-20 numune tepsisi tezgahtan 20 cm yüksektir, böylece sürekli olarak vialler görülebilmekte ve numune yerleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. 10 ml ve 20 ml’lik vialler hiçbir aksesuar gerektirmeden tepsiye yerleştirilebilir ve simultane olarak analiz edilebilir.

 

Yüksek tekrarlanabilirlikli ve düşük carry-over değerine sahip olması güvenilir kantitatif sonuçlar verilmesini sağlar. Ayrıca, maksimum 300°C sıcaklığa çıkabilen fırını ile yüksek kaynama noktalı bileşiklerin analizlerini de yapmak mümkündür.

Loop tip, trap tip ve long-transfer line olmak üzere çeşitli opsiyonları bulunmaktadır. Opsiyonel barkod okuyucu numunelerin kromatografik data sistemi tarafından kontrol edilmesine imkan verir.

Yüksek Tekrarlanabilirlik

HS-20 yüksek tekrarlanabilirliğe hem pnömatik akış kontrolü (Advance Flow Control: AFC) tarafından sağlanan yüksek-doğruluklu akış hızı kontrolü ile hem de numune vialini fırına aşağıdan yukarı doğru alan mekanizma ile ulaşmaktadır.
Sonuç olarak, bu sistem ısı kaybını minimize eder ve overlap analizleri sırasında yüksek termak stabilite sağlar.
 

            

Düşük Carry Over

Numune yolunu inert ve mümkün olduğunca kısa tutmak carry-over riskini minimuma indirmektedir. Asetiik asit ya da diğer polar bileşiklerin analizlerinde bile hiç kalıntı olmamakta ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. (Patent bekleniyor)

 • GCMS-HS ile Stiren Analizi

  Stiren, WHO ve IARC gibi otoriteler tarafından olası kanserojen olarak değerlendirilmektedir. İçecek içeren polistiren bardaklardan stirenin migrasyonu (taşınması) gözlenmiştir. Stiren, aldığımız gıdalar aracılığıyla vücudumuza girer, vücuttaki östrojenleri taklit eder ve bu nedenle normal hormonal işlevleri bozabilir. Bu çalışmada, polistiren bardak kullanma riskini değerlendirmek için, Ultra Yüksek Tarama Hızlı GCMS ve düşük carry-over’lı headspace otomatik numune örnekleyici HS-20 ile stiren tespiti için hassas, seçici, doğru ve güvenilir bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2010 Plus Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS) ve HS-20 Headspace Örnekleyici

 • GC-HS-FID ile Kanda Alkol Analizi

  Özellikle adli vakalarda kişilerin kanında bulunan alkol ve yabancı madde miktarının promil cinsinden hesabı yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, gaz kromatografi cihazı ve headspace yöntemi ile kanda alkol analizinin yapılmasıdır.
   
  Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı ve Headspace (GC-HS)

 • Covid-19 Krizi | Shimadzu’dan Dezenfektan ve Kişisel Koruyucu Ekipman Analizleri için Analitik Çözümler

  COVID-19 ile mücadeleye yönelik ilaç, dezenfektan ve maske vb. koruyucu ekipmanların araştırma ve kalite kontrol testleri.

  Cihaz: Shimadzu Nexis™ GC-2030 Gaz Kromatografi (GC), HS-20 Headspace, IRSpirit Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR), i-Series Plus Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)

 • GCMS ile Susamda Etilen Oksit Kalıntı Analizi

  Susamda etilen oksitin GCMS ile analizi.

  Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre Sistemi (GCMS)

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent analizi.

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi 

 • GC-HS ile Ambalajlarda Kalıntı Solvent ve Solvent Saflığı Analizi

  Headspace Gaz Kromatografisi ile gıda ambalajlarında kalıntı solvent tayini ve  temin edilen solventlerin saflığının bakılması.

  Gıda ambalajları gıda ile temas etmesinden dolayı primer ambalaj sınıfına girmektedir. Primer ambalajlara yapılan baskı, boyama gibi işlemler sonucunda mürekkep veya boya kalıntıları kalmaktadır. 

  Cihaz: Shimadzu marka HS-20 model Headspace ve GC-2030 model Gaz Kromatografisi

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner