Shimadzu Corporation

ICPMS-2030 İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre (ICP-MS)

ICPMS-2030, kullanıcının güvenilir performansa daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan tasarımı ve özellikleri ile ICP-MS analizlerinde yeni bir dönemi başlatmıştır.

 • Analitik metod geliştirme yardımcısı ve diagnostik yardımcısı özelliklerini bir arada sunabilen ilk ICP-MS sistemi.
 • Yeni çarpışma hücresi tasarımı ile yüksek hassasiyet ve düşük interferans.
 • Shimadzu tarafından tasarlanan sistem sayesinde piyasadaki en düşük cihaz işletim maliyetlerine ulaşabilme olanağı.

Örnek Uygulama Alanları:

 • Doğal kaynak, İçme suyu ve atık sularda EPA ve ulusal tebliğlere uygun ağır metal analizleri
 • İlaç analizleri (Tabletlerde zararlı element analizleri, ICH Q3D guideline'larına ve farmakope metodlarına uygun analizler)
 • Gıda analizleri (Kalsiyum (Ca), demir (Fe), bakır (Cu), ve diğer esansiyel mineraller ile arsenik (As), kurşun (Pb) gibi zararlı elementlerin analizi

Güvenilir performans artık daha hızlı!

Analizi Kolaylaştıracak iki Asistan Fonksiyonu

 • ICPMS-2030 analizi için analitik metot oluşturulması, ilk kez analiz edilen elementler için bile, sadece ölçülen ve hedef elementlerin seçilmesi yeterlidir. Sonra verilen numuneden kantitatif analiz verisine dayanarak (tüm kütle numaraları için) Geliştirme Asistanı otomatik olarak hedef ölçüm elementleri için optimum kütle numaralarını ve iç standart elementlerini seçer ve kalibrasyon eğrisi numuneleri için konsantrasyon aralıklarını belirler.
 • Diagnostic Asistanı spektral girişimi, tüm kütle numaralarından ölçülen verileri baz alarak otomatik olarak tanılar. Rutin analiz için önceden oluşturulmuş bir metot kullanırken bile yazılım bir problem oluşup oluşmadığını belirlemek için herhangi bir spektral girişim olup olmadığını analiz eder.

Shimadzu'nun Geliştirdiği Teknolojilerle En Uygun Cihaz İşletim Maliyetleri 

 • Düşük işletme maliyetlerine ek olarak, Shimadzu tarafından geliştirilen çevre dostu mini torçlu plazma ünitesi argon plazmanın üretilmesi sırasında harcanan elektrik enerjisini minimize eder.
 • ICP-MS sistemlerinin en yüksek maliyet kalemi tükettikleri argon gazıdır. Ancak Shimadzu’nun ürettiği mini torçlu plazma sistemi konvansiyonel plazma torçlarının üçte ikisi kadar (10 L/dak) argon gazı tüketir. Bu sayede bir tüp argon gazı (~7,800 litre) yaklaşık on saat aralıksız kullanılabilir.
 • Ekonomi modu aktifse bekleme süresince gaz akışı ve güç tüketimleri 5 L/dak ve 0.5 kW’a düşer. Bekleme modundan çıkıldığı anda analize tekrar başlanabilir. Bu üretkenlik kaybını engeller.
 • Konvansiyonel sistemlerin ihtiyaç duyduğu yüksek saflıkta argon gazına Shimadzu ICPMS sistemlerinde artık ihtiyaç kalmamaktadır. Daha ucuz olan % 99,95 saflıktaki argon gazı kullanılarak üç yıllık süreçte onbinlerce dolar tasarruf edilebilir.

Yüksek Kararlılık, Yüksek Hassasiyet ve Düşük İnterferans (Girişim) 

 • Daha küçük, üç aşamalı, ayrılmış akışlı turbomoleküler pompa sayesinde sistemin bakımı çok daha kolaydır ve cihazın devrede kalma süresini uzatır.
 • Dokuz basamaklı dinamik aralık dedektörü büyük bileşenlerin ve eser miktardaki bileşenlerin eşzamanlı olarak ve yüksek hassasiyetle ölçümüne izin verir.
 • Yeni geliştirilmiş çarpışma hücresinin arkasına yerleştirilmiş olan odaklanabilir lens iyon iletimi verimliliğini arttırır ve plazmadan gelen ışık emisyonunun elimine edilmesini sağlar.
 • Yeni geliştirilmiş çarpışma hücresi yüksek verimlilikte moleküler iyon giderme ve sadece helyum gazı kullanarak yüksek elementel iyon iletimi sağlayarak mükemmel hassasiyet elde eder.
 • Çevre, farmasötik, gıda ve diğer ürünler farklı kimyasal formlarda ve oksidasyon durumlarında elementler içerebilirler. Bazen bunların çeşitlenmesi gerekebilir. LC-ICP-MS gibi farklı analitik teknikleri bir arada kullanarak kimyasal formları çeşitlenmesi yüksek hassasiyetle gerçekleştirilebilir. Bunun için ICPMS-2030 ile bir LC cihazı (Shimadzu Prominent Inert LC) aynı hat üzerine bağlanmalıdır. LabSolutions ICPMS TRM ICPMS-2030 ile bir LC cihazı (Shimadzu Prominent Inert LC) (zaman çözülmeli ölçüm) yazılımı LC cihazını (Shimadzu Prominence Inert LC), ICPMS-2030 üzerinden kontrol etmektedir. Böylece daha kullanışlı bir platform üzerinden analit tepeleri tespit edilip ölçülebilir.

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner