Shimadzu Corporation

İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre (ICP-MS) | ICPMS-2030

Yeni geliştirilen çarpışma hücresi ve optimize edilmiş iç yapısı ile ICPMS-2030 İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi, üstün hassasiyetiyle, tescilli mini torç ünitesinin benimsenmesi ve Eco modunun sağlanması sayesinde, analizler için ihtiyaç duyulan argon gazı miktarı büyük ölçüde endüstrinin en düşük seviyelerine düşürür. Sonuç olarak, düşük işletme maliyetleri garanti edilir.

Yazılım Geliştirme Asistanı işlevi, nicel analiz için en uygun analiz koşullarını otomatik olarak ayarlar. Ardından, ölçümler tamamlandıktan sonra Tanı Yardımcısı işlevi, gerekli verilerin geçerliliğini otomatik olarak kontrol eder. Kullanıcı üzerindeki yük azaltılırken, analizlerin verimliliği ve verilerin güvenilirliği arttırılır. FDA 21 CFR PArt 11 ile uyumludur.

ICP-MS Uygulama Alanları

  • Doğal kaynak, İçme suyu ve atık sularda EPA ve ulusal tebliğlere uygun ağır metal analizleri
  • İlaç analizleri (Tabletlerde zararlı element analizleri, ICH Q3D guideline'larına ve farmakope metodlarına uygun analizler)
  • Gıda analizleri (Kalsiyum (Ca), demir (Fe), bakır (Cu), ve diğer esansiyel mineraller ile arsenik (As), kurşun (Pb) gibi zararlı elementlerin analizi

ICP-MS Yeni Geliştirilmiş Çarpışma Hücresi

Daha Yüksek Hassasiyet ve Daha Düşük Parazit

Bu yeni geliştirilen çarpışma hücresi ile, daha önce spektral girişim olarak algılanmış olabilecek çok atomlu iyonlar, hücre içinden akan helyum gazı tarafından verimli bir şekilde elimine edilir ve yüksek hassasiyetli analize izin verilir.

 


75A'nın Kantitatif Analizi

75As'ın kantitatif analizi yapılırken numunede klor varsa, 40Ar ve 35Cl birleşerek 40Ar35Cl'yi oluşturur, bu da As'ın kütle sayısıyla örtüşür ve girişim oluşturur. Çarpışma hücresi, Cl'den gelen spektral girişimi ortadan kaldırarak As'ın son derece hassas ölçümünü sağlar.
 

ICP-MS 2030 İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometre

Geliştirme Asistanı

ICPMS-2030 Serisi analizi için analitik yöntemler oluşturmak, ilk kez analiz edilen numuneler için bile yalnızca ölçülen ve hedef öğelerin seçilmesini içerir. Ardından, temsili bir numuneden alınan kalitatif analiz verilerine (tüm kütle numaraları için) dayanarak Geliştirme Asistanı (Development Assistant), hedef ölçüm elemanları için optimal kütle numaralarını ve dahili standart elemanlarını otomatik olarak seçer ve kalibrasyon eğrisi numuneleri için konsantrasyon aralığını otomatik olarak belirler.
 


 Teşhis Asistanı

Diagnosis Assistant, tüm kütle numaralarından ölçülen verilere dayanarak spektral paraziti otomatik olarak teşhis eder. Rutin analiz için önceden kurulmuş bir yöntem kullanıldığında bile, yazılım, bir sorun oluşup oluşmadığını belirlemek için herhangi bir spektral girişim için verileri analiz eder.


 


Çevrimiçi IEC (Elementler Arası Düzeltme)

Shimadzu'nun tescilli On-Line IEC'si (Elementler Arası Düzeltme), çarpışma hücresiyle ortadan kaldırılamayan spektral girişim için düzeltme sağlar. Girişim düzeltme katsayısı, yalnızca enterferans yapan elemanın standart bir örneğinin tek bir ölçümü ile elde edilebildiğinden, düzeltme basit ve doğru bir şekilde yapılabilir. Reaksiyon hücresi teknolojisinde olduğu gibi koşulların karmaşık değerlendirmelerine gerek yoktur.

78Se'nin Kantitatif Analizi

78Se'nin nicel analizi yapılırken numunede 156Gd varsa, 78Se'ye göre spektral girişim meydana gelecektir. Standart bir Gd numunesi ölçülerek düzeltme katsayısı elde edilebilir. Ardından, bilinmeyen numune ölçülürken girişimin meydana geldiği kısım düzeltilebilir ve 78Se'nin doğru ölçümü gerçekleştirilebilir.

 

Eşsiz Kombinasyon Eko Modu/Mini Torç,
Gaz Tüketimini Önemli Ölçüde Azaltarak İşletme Maliyetini Düşürür

 Daha düşük işletme maliyetlerine ek olarak, Shimadzu tarafından geliştirilen çevre dostu mini torç plazma ünitesi, bir argon plazması üretirken ve bakımını yaparken tüketilen enerjiyi (elektrik) en aza indirir.

İşletme Maliyetlerini Azaltan Üç Faktör

Mini Torçlu Plazma Ünitesi

ICP-MS sistemleriyle ilişkili en yüksek maliyetlerden biri, tükettikleri büyük miktarda argon gazıdır. Ancak Shimadzu'nun tescilli mini torç plazma sistemi, geleneksel plazma torçları gibi argon gazının 2/3'ünü (11 L/dk) tüketir. Sonuç olarak, bir gaz silindiri argon (~7,800 litre), yaklaşık on saatlik sürekli çalışmaya izin verir.

Eko Modu (5 L/dk Plazma)

Eko modu etkinken bekleme sırasında, gerekli gaz ve elektriği en aza indirmek için plazma gazı akışı ve gücü 5 L/dk ve 0,5 kW'a düşürülür; ancak, verimlilik kaybı olmadan analiz hemen başlatılabilir

Düşük Saflıkta Argon Uyumlu

Geleneksel sistemlerin gerektirdiği yüksek saflıkta argon gazı artık gerekli değildir. Daha ucuz argon gazı (%99,95) kullanmak maliyetleri azaltabilir.

, 

Gelişmiş Bakım Özellikleri

 Plazma standına açılan geniş açıklık, plazma torcu ve arayüz ünitesine kolay erişim sağlar. Arayüz, tutucu vidaları elle gevşeterek kolayca çıkarılabilir.
 

Yüksek Kararlılık ve Düşük İşletme Maliyeti

Yeni Yüksek Frekanslı Güç Kaynağı

Shimadzu, tamamen katı hal yüksek frekanslı güç kaynağı geliştiren dünyanın ilk ICP üreticisidir. Shimadzu'nun kapsamlı deneyimi sayesinde, bu serbest çalışan tip yüksek frekanslı güç kaynağı ünitesi, en yüksek çıkış kararlılığını sunar.

Daha Kompakt Vakum Sistemi

Daha küçük üç aşamalı bölünmüş akışlı turbomoleküler pompanın bakımı özellikle kolaydır ve cihazın çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.

İkincil Elektron Çarpan Tüp Dedektörü

9-digit dinamik aralık dedektörü, ana bileşenlerin ölçülmesine ve bileşenlerin aynı anda yüksek hassasiyetle izlenmesine olanak tanır.

ICPMS-2030
 

LA-ICP-MS Yazılımı

Bu yazılımı bir lazer ablasyon cihazına bağlı ICPMS-2030 ile birleştirerek, görüntüleme veri analizi yazılımıyla uyumlu bir formatta numune ölçümü ve veri çıkışı mümkündür.
LA-ICP-MS Software 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner