Shimadzu Corporation

IG-1000 Plus Tekli Nano Partikül Boyut Analizörü

IG-1000 Plus Tekli Nano Partikül Boyutu Analizörü, tekli nano bölgenin altına inerek sub-nano bölgeye girmektedir. Cihaz, nanopartiküllerin boyutlarının ölçümü için dielektroforez ve difrakte ışık kavramlarını kullanılmasına dayalı yeni bir prensibi temel alan indüklenmiş grating (IG) metodunu kullanmaktadır.
 

  • 0.5 - 200 nm ölçüm aralığı
  • İndüklenmiş grating / Induced grating (IG) metodu
  • Ölçüm süresi 30 sn (ölçümün başlangıcından sonuçların görüntülenmesine kadar geçen süre)
  • 250 - 300 µL sıvı örnek hacmi

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner