ECOLAB Contamination Control

Steril Alkollü ve Dezenfektanlı Küçük Bezler

Alkol ve biyosit çeşitleri, %100 polyester ya da polyester selüloz yapıdaki bezlere emdirilmiştir. Bezler 20 x 20 cm, 30 x 30 cm boyutlarında bulunabilmektedir.

Alkol ya da biyosit emdirilmiştir. Steril, tek kullanımlıktır. MSDS, etkinlik test sonucu, yüzey uyumluluk dataları gibi teknik bilgileri de içeren teknik dosyalar ile birlikte temin edilmektedir.

LAF, tezgah, çalışma masası gibi küçük yüzeylerin dezenfeksiyonunda önerilmektedir.

  • Klerwipe 70/30 IPA Pouch Wipes (WFI)
  • Klerwipe 70/30 IPA Pouch Wipes
  • Klerwipe Quat/Biguanide Pouch Wipe
  • Klerwipe Sporicidal Chlorine/Quat Pouch Wipe
  • Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide Pouch Wipe
  • Klerwipe Amine Pouch Wipe

Klerwipe 70/30 IPA Pouch Wipes (WFI)

WFI su ile seyreltilmiş %70'lik izopropil alkol emdirilmiş bezlerdir. %100 polyester yapıdadır. 3 kat paketli ve endotoksin seviyesinin 0.25 EU/ml’nin altında olduğu garanti edilerek gelir. Gama steril, 3 kat paketlidir. Endotoksin, analiz ve sterilite sertifikaları bulunur.
20 x 20 cm boyutunda; 20 x 10 ‘luk paketler halinde
ya da 
30 x 30 cm boyutunda; 15 x 10 ’luk paketler halinde bulunur.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Klerwipe 70/30 IPA Pouch Wipes

DI su ile seyreltilmiş %70'lik izopropil alkol emdirilmiş bezlerdir. Polyester-selüloz yapıdadır. Gama steril, 2 kat paketlidir. Analiz ve sterilite sertifikaları bulunur.
20 x 20 cm boyutunda; 20 x 15 ‘lik paketler halinde bulunur.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Klerwipe Quat/Biguanide Pouch Wipe

Kuaterner Amonyum-Biguanid etken maddeli, tek kullanımlık, gama steril, bakterisit etkili bezlerdir. Bezler 68 gsm kalınlığında, hiçbir kimyasal bağlayıcı içermeyen, polyester-selüloz yapıdadır. Çift paketli, açılıp-kapanabilen ambalajda bulunur ve eldiven takarken dahi kolay açılabilir.
20 x 20 cm boyutunda; 20 x 15’lik ambalajda bulunmaktadır.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Klerwipe Sporicidal Chlorine/Quat Pouch Wipe

Stabilize klor dioksit-kuaterner amonyum etken maddeli, tek kullanımlık, steril, sporisit etkili bezlerdir. Bezler 68 gsm kalınlığında, hiçbir kimyasal bağlayıcı içermeyen, polyester-selüloz yapıdadır. Çift paketli, açılıp-kapanabilen ambalajda bulunur ve eldiven takarken dahi kolay açılabilir.

Etkinlik:

Bacterisidal EN 1276 (modifiye süspansiyon testi)
Fungisidal EN 1650 (maya)
Bacterisidal and Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704

Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide Pouch Wipe

Hidrojen peroksit etken maddeli, tek kullanımlık, steril, sporisit etkili bezlerdir. Bezler 68 gsm kalınlığında, hiçbir kimyasal bağlayıcı içermeyen, polyester-selüloz yapıdadır. Çift paketli, açılıp-kapanabilen ambalajda bulunur ve eldiven takarken dahi kolay açılabilir.

Etkinlik:

Bakterisidal EN 1276
Fungisidal EN 1650
Bakterisidal ve Fungisidal EN 13697
Sporisidal EN 13704
Virüsidal EN14476

Klerwipe Amine Pouch Wipe

Amfoterik surfaktan etken maddeli, tek kullanımlık, gama steril, bakterisit etkili bezlerdir. Bezler 68 gsm kalınlığında, hiçbir kimyasal bağlayıcı içermeyen, polyester-selüloz yapıdadır. Çift paketli, açılıp-kapanabilen ambalajda bulunur ve eldiven takarken dahi kolay açılabilir.

Etkinlik:

Bakterisidal: EN 1276
Fungisidal: EN 1650 (maya)
Bakterisidal ve Fungisidal: EN 13697

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner