Shimadzu Corporation

LCMS-9030 Kuadrupol Uçuş Zamanlı (Q-TOF) Kütle Spektrometre

LCMS-9030 kuadrupol uçuş zamanlı (Q-TOF) kütle spektrometresi, dünyanın en hızlı ve en hassas kuadrupol teknolojisini TOF mimarisiyle bütünleştirmektedir.

Shimadzu'nun mühendislik DNA'sının bir ürünü olan LCMS-9030, hızı ve zahmetsiz performansı sayesinde en zorlu kalitatif ve kantitatif çalışmaları bile gerçek güven ve kolaylıkla gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.

  • Patentli teknolojiler ile yüksek çözünürlük ve doğrulukta kütle ölçüm özellikleri sayesinde molekül formüllerinin belirlenmesi ve bilinmeyen tanımlama
  • Yüksek verimli iyon ara yüzleri, kuadrupol ve çarpışma hücresi sayesinde eser miktardaki bileşiklerin yüksek hassasiyetle saptanması
  • Benzersiz UFgrating ve iRefTOF teknolojileri ile yüksek hızda veri toplama
  • ESI (standart), APCI ve DUIS (opsiyonel) iyonizasyon üniteleri ile farklı analitik ihtiyaçların karşılanması

LCMS-9030, ile molekül formüllerinin belirlenmesi ve bilinmeyen tanımlama için gerekli olan yüksek çözünürlük ve doğrulukta kütle ölçüm özelliklerini sağlamak için yeni patentli teknolojileri kullanır.

Benzersiz UFgrating ve iRefTOF teknolojileri, iyonların uçuş tüpüne (UF-FlightTube) doğru ivmelenmesini ve bu iyonların dedektöre geri yansımasını sağlar. Bunun sonucunda, verilerin yüksek verimli laboratuvar ile uyumlu olacak şekilde, yüksek hızla toplanabilmesi mümkün olmaktadır.

Standart ESI iyonizasyon ünitesine ek olarak, farklı analitik ihtiyaçların karşılanması için opsiyonel APCI ve Çift İyon Kaynağı (DUIS) probları mevcuttur. LCMS-9030 bu sayede, Shimadzu'nun DUIS, ESI ve APCI iyonizasyon kapasitesinin etkili bir bileşimini sunmaktadır.

ESI (standart)
 
APCI (opsiyonel)
 
DUIS™ (opsiyonel)Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner