Shimadzu Corporation

Q-TOF MS - Kuadrupol Sıvı Kromatografi Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre | LCMS-9030

LCMS-9030 Sıvı Kromatografi Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi, dört kutuplu uçuş süreli (Q-TOF) kütle spektrometresi, doğru kütle ölçümü için dünyanın en hızlı ve en hassas dört kutuplu teknolojisini TOF (Time-of-flight) yetenekleriyle birleştiren güçlü bir araçtır.

LCMS-9030 Q-TOF MS sistemi, ultra eser bileşikler de dahil olmak üzere geniş bir konsantrasyon aralığında numunelerin nicel ve nitel analizi için üstün hassasiyet sağlar. Patentli teknolojiler, yapı açıklamasını ve bilinmeyen bileşiklerin tanımlanmasını destekleyen yüksek çözünürlük ve mükemmel kütle ölçüm doğruluğu (MMA) sağlar. Shimadzu'nun yüksek hızlı veri toplama için tasarlanmış benzersiz hızlandırma teknolojileri ile yüksek verim elde edilir.

Q-TOF Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre

Yüksek Verimli Dört Kutup Teknolojileri


 

UFaccumulation™ (Pat. US 10020181)

  • Çarpışma hücresindeki iyon birikimi, kısa veri toplama döngüleriyle mükemmel bir şekilde senkronize olur ve hassasiyeti en üst düzeye çıkarır. 

UFgrating™ (Pat. US 9048082)

  • Shimadzu'nun birinci sınıf üretim kapasitesi, iyon hızlandırma elektrotunun önemli mekanik güçle yapılmasını sağlamıştır. Bu ızgara, ultra hızlı iyon darbesi için gereken yüksek voltajlara dayanabilir.

UF-FlightTube™ (Patent Bekleniyor)

  • Kütle doğruluğu, kütle kararlılığına ihtiyaç duyar. Shimadzu'nun sıcaklık kontrollü UF-FlightTube'u daha az sıklıkta kalibrasyon gerektirir ve daha fazla numune çalıştırmanıza olanak tanır.

iRefTOF™ (Pat. US 8772708, 9490114)

  • Hesaplamalı olarak ideal bir elektrostatik alan gerçek oldu. Titizlikle üretilmiş plaka elektrotları, iyonları çözünürlük veya hassasiyetten ödün vermeden çeviren bir reflektör oluşturmak için istiflenir.

Doğru Kütle için Zahmetsiz Performans

Kütle Ölçüm Doğruluğunda (MMA) Mükemmellik

Kütle ölçüm doğruluğu (MMA), yüksek çözünürlüklü doğru kütle (HRAM) spektrometreleri kullanan tüm uygulama alanlarının altında yatan temel performans özelliğidir. LCMS-9030 Q-TOF (Quadrupole) Sıvı Kromatografi Tandem Kütle Spektrometre, bilinmeyen bileşiklerin yüksek güvenilirlikte tanımlanması için gereken MMA'yı benzeri görülmemiş bir kararlılık düzeyinde sunar.

Bu, Akıllı Sıcaklık Kontrol Sisteminde ve hem iç hem de dış ortamlarda meydana gelen değişiklikleri doğru bir şekilde dengeleyen UF-FlightTube'da uygulanan yeni teknolojilerle mümkün olmaktadır. LCMS-9030 ile Shimadzu, bilim adamlarının daha uzun kalibrasyon aralıklarında daha fazla numuneyi daha büyük bir güvenle ve kolaylıkla çalıştırmasını sağlayarak HRAM kullanıcı deneyimini tamamen yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.


 


Sıcaklık Dalgalanmasına Karşı Kararlı MMA

Shimadzu'nun Akıllı Sıcaklık Kontrol Sistemi, sıcaklık değişimlerine duyarlı laboratuvar ortamlarında bile kararlı MMA sağlar. Göstermek için, 150 ila 1700 Da arasında değişen standartlar, tek bir kalibrasyondan sonra sürekli olarak analiz edildi. 25°C ile 28°C arasında normal laboratuvar sıcaklık dalgalanması gözlendi.

Ek kütle düzeltmesi olmadan, tüm bileşiklerin ölçülen doğru kütleleri, deneyin 60 saatlik süresi boyunca teorik kütlenin 1 ppm'si içinde kaldı. LCMS-9030 Likit Kromatografi Tandem Kütle Spektrometre ile, uzun, kalibrasyonsuz serileri güvenle çalıştırarak laboratuvar üretkenliği artırılabilir.

 

Toplama Modlarında Aynı MMA

MS/MS (Mass Spectrometer) spektrumları, bilinmeyen bileşiklerin yapısal açıklanması için anahtar bir araçtır ve veri yorumlama kolaylığı, doğrudan MS/MS ediniminin MMA'sı tarafından belirlenir. Bu, LCMS-9030 Q-TOF MS'i, yüksek bollukta fragman iyonları üreten çarpışma hücresi teknolojileri sayesinde MS/MS modu ile MS modu kadar eşit derecede yüksek MMA elde ettiği için yapısal analiz için ideal bir cihaz yapar.

Siklosporinin MS/MS yapısal analizinin sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Çok sayıda iyon, 1 mDa'dan daha az kütle hatasında varsayılan parça yapıları ile eşleştirildi. Farklı kütle hata toleranslarında m/z 567.3860 için formül tahmin sonuçları, MS/MS MMA'nın tahminin açık hale getirilmesindeki etkisini göstermektedir.
 

İzobarik Bileşiklerin Seçici Tespiti için HRAM

LCMS-9030 Q-TOF Uçuş Süreli Spektrometre, aynı nominal kütleye sahip bileşikleri ayırt etmek için gereken yüksek çözünürlüklü doğru kütle verilerini üretir. Üç izobarik bileşik, 4-Hidroksitriazolam, a-Hidroksitriazolam ve a-Hidroksi-etizolam, tam kanda 10 ng/mL'de analiz edildi.

Eksik kromatografik ayırma ile bile, her bir bileşik, çapraz konuşma olmadan izole edilmiş bir iyon olarak tespit edildi. Başka bir izobarik çift, Triazolam ve Etizolam da LCMS-9030'un yalnızca 0.0267 amu farklılık gösteren iyonları izole etme yeteneğini gösterir. Kantitasyon, analitlerin izobarik etkileşimlerden izole edilmesiyle geliştirilebilir. 

 
ESI (standart)
APCI (opsiyonel)
DUIS™ (opsiyonel)
 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner