Shimadzu Corporation

MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre | MALDI-7090

MALDI-7090 Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre, proteomik ve doku görüntüleme için hedeflenmiştir. Shimadzu, matriks destekli lazer desorpsiyon/iyonizasyon (MALDI) (Matrix-assisted Laser d-Desorption/Ionization kapsamlı MALDI TOF-TOF kütle spektrometrisi uzmanlığını yeni patentli teknolojiyle birleştirerek biyomoleküllerin tanımlanması ve yapısal karakterizasyonunda en üst düzeyde performans elde edilmesi için son teknolojiyi sunar.

MALDI-7090, MALDI TOF-TOF tasarımında yeni bir ölçüt belirliyor:

 • Pazar lideri MS/MS çözünürlüğü
 • Tescilli katı hal UV lazer teknolojisi
 • MS ve MS/MS'de Ultra Hızlı alım hızı
 • Entegre 10 plakalı yükleyici
 • Yeni tasarlanmış MALDI Solutions™ yazılımı

MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre

MultiPlex

 • MultiPlex, entegre 10 plakalı yükleyici, 2 kHz ultra hızlı UV lazer ve MALDI Solutions™ çok kullanıcılı ortam yazılımının kombinasyonu aracılığıyla MALDI-7090'ın verimli kullanımını en üst düzeye çıkarır.
 • MultiPlex, tek nokta araştırmasından en uzun çok plakalı LC-MALDI ayırmalarına kadar her tür deneyi barındıran hem manuel araştırma hem de tam otomatik yüksek verimli analizler sağlar. Ayrıca, FlexiMass™-SR yeniden kullanılabilir çelik ve FlexiMass™-DS tek kullanımlık polimerik mikroskop slayt formatı MALDI hedefleriyle de uyumludur.
 • MALDI-7090, hem bireysel laboratuvarlar hem de temel tesisler için ideal bir platformdur. MultiPlex, MALDI-7090 iş akışını ustalıkla yönetir.
 • Cihaz ağına bağlı herhangi bir iş istasyonundan deneysel kurulum, veri işleme ve sonuçların gözden geçirilmesi artık mümkündür, böylece yüksek verimli ve çok yönlü çok kullanıcılı bir arayüz oluşturulur. MultiPlex içindeki gerçek zamanlı deney kuyruğu, yükleyici içinde belirli plaka konumları atayarak ve gönderilen deneylerin ilerlemesini izleyerek LC-MALDI gibi otomatik analizleri kolaylaştırır. Enstrüman başka bir deney yürütürken bile analiz için hazır olan 10 plakalı yükleyiciden plakalar yüklenebilir ve boşaltılabilir. Yükleyici odası, daha hassas numuneleri korumak için standart atmosferde tutulma veya nitrojene havalandırma seçeneğine de sahiptir.
 • Maksimum güvenilirlik için tasarlanan MultiPlex, hem yüksek verimli hem de çok kullanıcılı ortamlarda en üst düzeyde esneklik sunar.

Eşsiz Tasarım

MALDI-7090, hassasiyeti ve üretkenliği artırmak için bir dizi tescilli özellik içerir.

Geniş Çaplı İyon Optiği: Eşsiz geniş delikli çıkarma optiklerinden oluşan MALDI-7090 iyon optikleri, iyon iletimini en üst düzeye çıkarmak ve zaman içinde kaynak kirlenmesini en aza indirmek için tasarlanmıştır.

Ultra hızlı Lazer: Shimadzu'nun özel olarak MALDI-7090 için tasarlanmış tescilli katı hal UV lazeri, tüm modlarda gerçek 2kHz alım hızı sunar. Değişken ışın odağının ve uzun kullanım ömrünün ek faydaları, güvenilirliği ve geniş kapsamlı uygulanabilirliği en üst düzeye çıkarır.

HD numune görüntüleme: MALDI-7090, numunenin yüksek kaliteli tam HD renkli görüntülerini 10µm görüntüleme çözünürlüğü, yazılım kontrollü değişken odak ve uzun ömürlü LED aydınlatma ile sunmak için en son teknoloji ürünü kamera teknolojisini içerir.

TrueClean™: MALDI-7090 kaynağının optimum performansı, yeni ve tam otomatik bir kaynak temizleme işlemi olan TrueClean kullanılarak korunur. TrueClean, UV lazeri yüzeylerine yönlendirerek ve kirletici maddeleri emerek kaynak elektrotları temizler. Bu yöntem oldukça verimlidir ve kaynak çıkarma veya havalandırma gerektirmez.

Hyper-MS2

MALDI-7090 TOF(Time of Flight), MS/MS ediniminde yeni bir standart belirler. Aşağıdakileri sağlayan Hyper-MS2'yi oluşturmak için birkaç yeni ve özel teknoloji birleştirildi:
 • Doğru öncü iyon seçimi için yüksek çözünürlüklü iyon geçişi
 • Patentli eksenel uzaysal dağıtım odaklama kullanılarak elde edilen benzersiz MS/MS çözünürlüğü: ASDF.
 • Bir numuneden çıkarılan bilgi miktarını en üst düzeye çıkaran yüksek ve düşük enerjili parçalanma

Yüksek Çözünürlüklü İyon Kapısı

MALDI-7090 Tandem Kütle Spektrometre, çift telli yüksek çözünürlüklü iyon kapısı ile donatılmıştır.

Benzer nominal kütleye sahip bileşikler, doğru şekilde kapatılmazlarsa, birkaç öncüden parça iyonları içeren MS/MS spektrumları üretebilir. Bununla birlikte, MALDI-7090'daki yüksek çözünürlüklü iyon kapısı, nominal kütleye yakın türlerin ayrı ayrı geçitlenmesine izin vererek farklı fragman iyon spektrumları üretir.

 


Eksenel Uzamsal Dağılım Odaklama (Axial Spatial Distribution Focusing) - ASDF

ASDF, MS/MS alımlarında benzersiz çözünürlük sağlayan Shimadzu patentli bir teknolojidir. Üretilen iyonların eksenel uzaysal dağılımının düzeltilmesi yoluyla, kütle çözünürlüğü önemli ölçüde artar ve numuneyi iyonize etmek için kullanılan lazer gücünden esasen bağımsız hale gelir.

ASDF ile MALDI-7090, 10.000 FHWM'lik kütle çözünürlüğü elde edebilir. 

Yüksek ve Düşük Enerjili Fragmantasyon

Yüksek Enerjili CID

MALDI-7090'daki MS/MS parçalanması gerçek yüksek enerjili CID'dir (HE-CID).

İyonlar, çarpışma hücresine 20keV ekstraksiyon enerjisinde girer. Ayrıca, daha ağır gazlar (hava veya argon) yerine helyumla çarpışmalar, yalnızca HE-CID ile ilişkili en verimli iyon üretimiyle sonuçlanır (örneğin: peptit yan zinciri ve lipit omurga fragmantasyonu).

MS/MS parçalanması, her bir numuneden çıkarılan bilgi miktarını en üst düzeye çıkararak, reflektron analizörü aracılığıyla tüm yarı kararlı bozunma iyonlarını koruyarak daha da zenginleştirilir.
 

Düşük Enerjili Parçalanma (Metastabil Bozunma)

MALDI-7090 Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometre, çarpışma gazı olmadan düşük enerjili parçalanma modunda da kullanılabilir. Burada parçalanma, öncünün kendiliğinden yarı kararlı bozunmasına dayanır ve düşük enerjili tip iyonlar sergiler.

MALDI TOF Kütle Spektrometre Yazılımı

MALDI Solutions™

MALDI Solutions™, MALDI-7090 MALDI TOF-TOF kütle spektrometresi için tamamen yeni yazılım arayüzüdür. Yöntem geliştirme, elde etme, veri işleme ve yorumlama için güçlü bir araç yelpazesi sunan MALDI Solutions, kullanım kolaylığı ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. MALDI Solutions paketindeki her işlev, basit ve çok yönlü uygulama merkezli bir platform oluşturarak LC, MALDI, MALDI görüntüleme veya manuel kontrol gibi belirli bir uygulamaya yöneliktir.


 

MALDI-7090

Kütle aralığı: Linear mode 1 - 500,000 Da
Kütle aralığı: Reflectron mode 1 - 70,000 Da
Kütle aralığı: Linear mode 6,000
Kütle aralığı: Reflectron mode 25,000
Kütle aralığı: MS/MS 10,000
MS/MS fonksiyonu CID/PSD
Kütle doğruluğu: Reflectron mode 2 ppm (internal standard) 

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Gıda Güvenliği ve Çevre Analizi: Bu sayı, gıda güvenliği ve çevre analizine odaklanır ve Profesör Mondello ile Kapsamlı GC x GC / LC teknolojisi üzerinde çalışan bir röportaj ve Türkiye'deki pestisitlerin çoklu kalıntı analizine ilişkin bir teknik not dahil olmak üzere iki işbirliği hakkında bilgi içerir

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner