Shimadzu Corporation

MALDI-7090 MALDI TOF-TOF Kütle Spektrometre

MALDI-7090 sistemi ile proteomiks analizleri ve doku görüntüleme hedeflenmiştir. 

Shimadzu'nun engin MALDI TOF -TOF kütle spektrometresi deneyimi, yeni patentli teknoloji ile birleşerek, biyomoleküllerin üstün performansla tanımlanması ve yapısal karakterizasyonunun yapılmasını mümkün kılmaktadır.

 • Benzersiz MALDI TOF -TOF tasarımı
 • MS/MS rezolusyonu ile pazar lideri
 • Patentli katı hal UV lazer teknolojisi
 • MS ve MS / MS modlarında ultra hızlı veri toplama
 • Sisteme entegre 10 adet numune plakasını yükleyebilme
 • Yeni MALDI Solutions™ yazılımı

İyonizasyon Kaynağı

 • Değişken İyon ekstraksiyon enerjisi (lineer mod için ±20 kV’a, Reflektron mod için ±20 kV’a kadar)
 • Standart olarak pozitif ve negatif iyonizasyon seçimi
 • İyon kaynağının minumum kontaminasyonu için eşsiz geniş çaplı iyon optikler
 • TrueCleanTM – software - iyon kaynağı bakımını en aza indirmek için UV lazer tabanlı iyon kaynağı temizleme sistemi

Lazer

 • Patentli katı hal UV lazer teknolojisi
 • MS ve MS/MS çalışmalarında gerçek 2 kHz lazer
 • 355 nm dalga boyu
 • 10 µm ile <100 µm aralığında değişken odaklama
 • Maksimum vuruş oranı 2kHz (saniyede 2000 vuruş)
 • 1 Hz ile 2000 Hz aralığında değişken vuruş oranı

Analizör

 • İyonların sürüklendiği 2.1 uzunluğunda doğrusal uçuş tüpü
 • Efektif reflektron uzunluğu 4.1 m
 • Rotary destekli 2 adet Turbomoleküler pompa ile vakumu koruma
 • Tekrar hızlandırma gerekmeksizin 20keV yüksek CID enerjili eşsiz eğimli reflectron sistemi
 • Yüksek intensite veren istenmeyen iyonların (matriks kaynaklı iyonlar gibi) sinyallerini engelleme
 • Bitişik prekürsor iyonların izolasyonunu sağlayan eşsiz yüksek rezolüsyonlu dual filtre sistemli ion kapısı
 • Parçalanma hücresinde fragmentlerin efektif ve en yüksek hassasiyette tam olarak optimizasyonu. (20keV yüksek enerjili CID ile MS/MS yapabilme)
 • Yüksek enrjili CID MS/MS için software kontrollü helyum gazu kontrolü.
 • MS/MS fragment iyonların 10.000 rezolusyonu için ASDFTM-Axial Spatial Distribution Foccusing

Dedektörler

 • Lineer Mod: Elektron multiplier
 • Reflektron Mod: Yüksek Hızlı Elektron Multiplier

Software Uygulamaları

 • Proteomik çalışmaları için LC-MALDI Acquisition Software
 • Doku çalışmaları için MALDI Imaging Software
 • Teorik Kütleyi tespit etmek için Hesaplama Sistemi
 • Software ile otomatik Ana iyonu seçebilme ve MS/MS spektrum verilerini toplama
 • Peak listelerini oluşturabilme, internet ya da intranetten protein database taraması yapabilme (Mascot® from Matrix Science)

Performans Özellikleri

 • Lineer Mod için kütle aralığı: 1-500 kDa
 • Reflektron Mod için kütle aralığı: 1-70 kDa
 • Lineer Mod için Kütle rezolusyonu: 6000 FWHM
 • Reflektron Mod için kütle rezolusyonu: 25.000 FWHM 
 • MS/MS için kütle rezolusyonu: 10.000 FWHM
 • Ion gate için rezolusyon: 500 FWHM
 • Hassasiyet:   
  • Lineer mod için 100amol (peptid)
  • Lineer mod için 100 fmol (protein)
  • Reflektron mod için 100 amol (hedeflenen)
  • MS/MS mod için 500 amol (hedeflenen)
 • Kütle Doğruluğu:
  • Lineer mod için 20ppm (iç kalibrasyon), 100ppm (dış kalibrasyon)
  • Reflektron mod için 2 ppm (iç kalibrasyon), 20ppm (dış kalibrasyon)
  • MS/MS mod için 50 ppm   

 • Gıda ve  Çevre Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Cilt 1 Sayı 1

  Food Safety and Environmental Analysis: This issue focuses on food safety and environmental analysis, and contains information on two collaborations including an interview with Professor Mondello, working on Comprehensive GC x GC / LC technology and a technical note on multi-residue analysis of pesticides in food, a collaborative work with the Food and Environment Research Agency, UK. As well as the latest news and applications.

 • İlaç Analizleri Hakkında - Shimadzu Journal Sayı 3

  • Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'ndeki Milwaukee İlaç Keşfi Enstitüsü'nden müşterimiz Profesör Alexander Arnold'dan bilgiler
  • Görüntüleme Kütle Spektrometresi kullanarak farmasötik ürünlerin geliştirilmesi için Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Japonya ile işbirliği: iMScope TRIO
  • Kütle Spektrometresi Kullanılarak GABAA Reseptör Alt Tip Seçici Ligandlarına Dayalı Nörolojik Bozukluklar ve Astım için İlaç Adaylarının Metabolik Çalışmaları
  • İlaç Keşfinde Yüksek Çözünürlüklü MALDI görüntülemenin Faydası: Sıçanların Proksimal Renal Tübüllerinde Gentamisinin Histolojik Dağılımı
  • Ve daha fazlası ...

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner