Applikon Biotechnology

Micro-matrix Biyoreaktörler / Fermentorler

Micro-Matrix, tek bir mikrotiter plaka alanında birbirinden bağımsız 24 biyorektöre kadar kontrol olanağı sağlar.
Plaka üzerindeki 1-10 ml hacimli 24 biyoreaktörün herbiri için, tıpkı daha büyük ölçekli biyoreaktörler gibi aşağıdaki parametrelerin bağımsız kontrolü söz konusudur:

• pH (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
• sıcaklık (ölçümü ve iki taraflı kontrolü, tüm plakada gradyan oluşturabilme olanağı)
• çözünmüş oksijen kontrolü (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
• tek tek sıvı ekleme (besleme profilleri de dahil olmak üzere)
• her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 farklı adede kadar gaz ilavesi

Temel Özellikler

 • Laboratuvarda minimum alan gereksinimi
 • pH ve çözünmüş oksijenin takibi ve kontrolü
 • Kuyucukların ayrı ayrı kontrol edilebilmesi
 • 24 bioreaktörün paralel olarak çalıştırılabilmesi

Uygulama Alanları

 • Hücre hattı, mikrobiyal veya maya kütüphaneleri tarama çalışmaları,
 • Proses geliştirme çalışmaları,
 • Proses optimizasyon çalışmaları,
 • Küçük hacimli kültür çalışmaları.

Micro-Matrix, tek bir mikrotiter plaka alanında birbirinden bağımsız 24 biyorektöre kadar kontrol olanağı sağlar.

Plaka üzerindeki 1-10 ml hacimli 24 biyoreaktörün herbiri için, tıpkı daha büyük ölçekli biyoreaktörler gibi aşağıdaki parametrelerin bağımsız kontrolü söz konusudur:

 • pH (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
 • sıcaklık (ölçümü ve iki taraflı kontrolü, tüm plakada gradyan oluşturabilme olanağı)
 • çözünmüş oksijen kontrolü (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
 • tek tek sıvı ekleme (besleme profilleri de dahil olmak üzere)
 • her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 farklı adede kadar gaz ilavesi

Yazılım

Kaset

Kaset üzerindeki her bir kuyucuğun ayrı pH ve oksijen sensörü ve her bir kuyucuğun kasetin altına monteli 3 sıcaklık sensörü bulunmakta, bu sayede optimum sıcaklık ölçümü ve kontrolü garanti garanti olmaktadır.

Genel:

 • Her bir kasette 24 kuyucuk
 • Her bir biyoreaktör kuyucuğu başına 10 mL'lik toplam hacim
 • Her bir biyoreaktör kuyucuğu başına 1 - 5 mL'lik çalışma hacmi

Karıştırma:

 • Orbit 25 mm çap
 • RPM aralığı 0 - 400 RPM
 • Karıştırma süresi < 1 sn

Havalandırma:

 • Gaz dağıtımı 0.1 - 18 mL/dk her bir gaz için her bir kuyucuk başına
 • Gaz adedi: 4
 • Gaz besleme basıncı > 1.0 (dış)

Sıvı ekleme:

 • Sıvı dağıtımı > 50 nl
 • 6 kuyucuk için sıvı adedi 1'dir
 • Sıvı besleme basıncı > 2.0 bar (dış)

Sıcaklık:

 • Sıcaklık aralığı 0 - 45 °C
 • Rezolüzyon 0.1 °C
 • Hassasiyet 0.5 °C
 • Sıcaklık kontrol aralığı 15 - 45 °C
 • Yanyana kuyucuklar arasında ∆T 1 °C
 • Isıtma süresi 1 °C / dk 20 °C ila 37 °C
 • Kontrol hassasiyeti ± 0.1 °C

pH:

 • Ölçüm 5.5 - 8.5 pH
 • Rezolüsyon < 0.05 pH @ pH 7.2
 • Hassasiyet < 0.1 pH @ pH 7.2
 • pH kontrol aralığı 5.5 - 8.5 pH
 • Kontrol hassasiyeti ± 0.1 pH

Çözünmüş Oksijen:

 • Ölçüm 0 - 150 % hava saturasyonu
 • Rezolüsyon < 1 % hava saturasyonu
 • Hassasiyet < 0.5% @ 0% hava saturasyonu
 • < 3% @ 100% hava saturasyonu
 • DO kontrol aralığı 0 - 150 %
 • Kontrol hassasiyeti ± 5% hava saturasyonu
 • Oksijen Transfer Hızı 250 mmol / L / saat

Boyutlar:

 • 415 mm Yükseklik
 • 570 mm Derinlik
 • 560 mm Genişllik

Ağırlık:

65 kg

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner