Getinge Applikon Biotechnology

Micro-matrix Biyoreaktörler / Fermentorler

Micro-Matrix, tek bir mikrotiter plaka alanında birbirinden bağımsız 24 biyorektöre kadar kontrol olanağı sağlar.
Plaka üzerindeki 1-10 ml hacimli 24 biyoreaktörün herbiri için, tıpkı daha büyük ölçekli biyoreaktörler gibi aşağıdaki parametrelerin bağımsız kontrolü söz konusudur:

• pH (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
• sıcaklık (ölçümü ve iki taraflı kontrolü, tüm plakada gradyan oluşturabilme olanağı)
• çözünmüş oksijen kontrolü (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
• tek tek sıvı ekleme (besleme profilleri de dahil olmak üzere)
• her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 farklı adede kadar gaz ilavesi

Temel Özellikler

 • Laboratuvarda minimum alan gereksinimi
 • pH ve çözünmüş oksijenin takibi ve kontrolü
 • Kuyucukların ayrı ayrı kontrol edilebilmesi
 • 24 bioreaktörün paralel olarak çalıştırılabilmesi

Uygulama Alanları

 • Hücre hattı, mikrobiyal veya maya kütüphaneleri tarama çalışmaları,
 • Proses geliştirme çalışmaları,
 • Proses optimizasyon çalışmaları,
 • Küçük hacimli kültür çalışmaları.

Micro-Matrix, tek bir mikrotiter plaka alanında birbirinden bağımsız 24 biyorektöre kadar kontrol olanağı sağlar.

Plaka üzerindeki 1-10 ml hacimli 24 biyoreaktörün herbiri için, tıpkı daha büyük ölçekli biyoreaktörler gibi aşağıdaki parametrelerin bağımsız kontrolü söz konusudur:

 • pH (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
 • sıcaklık (ölçümü ve iki taraflı kontrolü, tüm plakada gradyan oluşturabilme olanağı)
 • çözünmüş oksijen kontrolü (ölçümü ve iki taraflı kontrolü)
 • tek tek sıvı ekleme (besleme profilleri de dahil olmak üzere)
 • her biri ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 farklı adede kadar gaz ilavesiYazılım

Micro-Matrix yazılımı, 24 biyoreaktörü paralel olarak çalıştırmanın kolay bir yolunu sunar ve çok sayıda deneysel kültürün basit karşılaştırmalarını gerçekleştirir.
Sezgisel bir soldan sağa ilerleme kullanan arayüz, operatörleri deneysel kurulum, cihaz konfigürasyonu, kontrol stratejisi tanımı ve veri görselleştirmesi boyunca yönlendirir.
Zamana ve olaya dayalı kontrol eylemlerinin tanımlanması da mümkündür. Yetiştirme sırasında tüm veriler cihazdan dışa aktarılabilir.


Kaset
Kaset üzerindeki her bir kuyucuğun ayrı pH ve oksijen sensörü ve her bir kuyucuğun kasetin altına monteli 3 sıcaklık sensörü bulunmakta, bu sayede optimum sıcaklık ölçümü ve kontrolü garanti garanti olmaktadır.Ölçüm ve Kontrol
Her biyoreaktörün pH, çözünmüş oksijen ve sıcaklık için kendi PID kontrolörü vardır. Bireysel pH kontrolü, gaz ilavesi, sıvı ilavesi veya her ikisinin bir kombinasyonu ile elde edilebilir. Çözünmüş oksijen seviyesi, biyoreaktör başına dört adede kadar gaz ilavesi ile ayrı ayrı kontrol edilebilir. Sıcaklık, entegre soğutma ve ısıtma sistemi tarafından ayrı ayrı kontrol edilebilir ve kullanıcılar biyoreaktörler seti boyunca sıcaklık gradyanlarını tanımlayabilir.

Kademeli kontroller (proses değişkeni başına 5 aktüatöre kadar), zamana dayalı ayar noktası değişiklikleri ve olayla tetiklenen sıvı beslemeleri ile ilgilenen kullanıcılar için gelişmiş kontrol stratejileri de mevcuttur. Farklı tiplerde ilave profiller kullanılarak sıvı besleme de mevcuttur.


Genel:

 • Her bir kasette 24 kuyucuk
 • Her bir biyoreaktör kuyucuğu başına 10 mL'lik toplam hacim
 • Her bir biyoreaktör kuyucuğu başına 1 - 5 mL'lik çalışma hacmi

Karıştırma:

 • Orbit 25 mm çap
 • RPM aralığı 0 - 400 RPM
 • Karıştırma süresi < 1 sn

Havalandırma:

 • Gaz dağıtımı 0.1 - 18 mL/dk her bir gaz için her bir kuyucuk başına
 • Gaz adedi: 4
 • Gaz besleme basıncı > 1.0 (dış)

Sıvı ekleme:

 • Sıvı dağıtımı > 50 nl
 • 6 kuyucuk için sıvı adedi 1'dir
 • Sıvı besleme basıncı > 2.0 bar (dış)

Sıcaklık:

 • Sıcaklık aralığı 0 - 45 °C
 • Rezolüzyon 0.1 °C
 • Hassasiyet 0.5 °C
 • Sıcaklık kontrol aralığı 15 - 45 °C
 • Yanyana kuyucuklar arasında ∆T 1 °C
 • Isıtma süresi 1 °C / dk 20 °C ila 37 °C
 • Kontrol hassasiyeti ± 0.1 °C

pH:

 • Ölçüm 5.5 - 8.5 pH
 • Rezolüsyon < 0.05 pH @ pH 7.2
 • Hassasiyet < 0.1 pH @ pH 7.2
 • pH kontrol aralığı 5.5 - 8.5 pH
 • Kontrol hassasiyeti ± 0.1 pH

Çözünmüş Oksijen:

 • Ölçüm 0 - 150 % hava saturasyonu
 • Rezolüsyon < 1 % hava saturasyonu
 • Hassasiyet < 0.5% @ 0% hava saturasyonu
 • < 3% @ 100% hava saturasyonu
 • DO kontrol aralığı 0 - 150 %
 • Kontrol hassasiyeti ± 5% hava saturasyonu
 • Oksijen Transfer Hızı 250 mmol / L / saat

Boyutlar:

 • 415 mm Yükseklik
 • 570 mm Derinlik
 • 560 mm Genişllik

Ağırlık:

65 kg
 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner