Merck

Millex Şırınga Ucu ve Membran Filtreler

Filtrasyon, sıvı (1-100ml) veya gaz örneklerden çözünmemiş partiküllerin uzaklaştırılması işlemidir.

Filtrasyon işlemi HPLC ve UHPLC başta olmak üzere, GC, ICP, AA, TOC, IR, NMR ve spektroskopi gibi farklı analitik cihazların numune hazırlama aşamasında uygulanmaktadır.

Numune ve mobil faz çözeltilerinin, analiz öncesinde filtre edilmesi kolon ve frit tıkanıklığının oluşmaması, dedektör, pompa, valf gibi cihaz parçalarının korunması ve yüksek çalışma basınçlarının önlenmesi açısından önemlidir. Uygun filtrasyon işlemi uygulanmaması ayrıca analitik tekrarlanabilirliği düşük sonuçlara ve cihazda teknik arızalara neden olabilmektedir. Numune hazırlama basamağında filtrasyon işlemi uygulanması, doğru analitik sonuçların elde edilmesi, kromatografik ayrımın gerçekleştiği kolon ömrünün uzaması ve cihazınızın korunması açısından tavsiye edilmektedir.

Şırınga Ucu Filtre Seçimi:

Örnek süzmede kullanılacak filtrelerin seçiminde örnek hacmi, kolon dolgu maddesinin boyutu dikkate alınmaktadır. Filtrenin çapı süzülmesi istenilen örnek hacmine göre seçilirken gözenek boyutu ise yapılacak olan çalışmaya ve kullanılan kolon dolgu maddesinin boyutuna göre seçilmelidir.

Örnek süzmede kullanılacak olan şırınga ucu filtrelerin seçiminde örnek hacmi ve kolon dolgu maddesinin boyutu dikkate alınmaktadır.

Uygun Millex Filtre Büyüklüğü Seçimi

Numune Miktarı    Millex Filtre Çapı
< 1mL                             4 mm
1-10mL                            13 mm
10-100mL                         25 mm
10-100mL                        33 mm


Yüksek Akış Hızı

33 mm çaplı Millex® filtreler 25 mm çaplı filtrelere göre % 20 daha büyük yüzey alanına sahiptir. Bu nedenle anlamlı derece yüksek akış hızı ve filtrasyon kapasitesiyle numune
filtreleme imkanı sunar.

Gövdeler

Yüksek yoğunluklu polietilen veya polipropilen

Yüksek İşlem Hacmi

10 bar maksimum gövde basıncı sayesinde solüsyonların daha hızlı filtrasyonunu sağlar.

Farklı Membran Seçenekleri

 • Millex LCR filtre Merck Millipore’a “özel” hidrofilik PTFE membran içermektedir ve UV absorbe eden düşük seviyelerde çözülebilir madde miktarı için HPLC sertifikalıdır. Kromatografik analizlerimiz için en temiz numune eldesini sağlar.
 • Durapore (PVDF) filtreler yüksek akış hızı ve düşük protein bağlama özelliğine sahiptir.
 • Naylon filtreler yüksek kimyasal uyumlulukları sayesinde hem su bazlı hem de organik çözeltilerle kullanılabilir.
 • Millipore Express PLUS (PES) filtreler yüksek akış hızı ve filtrasyon kapasitesiyle numune filtreleme imkanı sunar.
 • MF-Millipor karışık selüloz ester (MCE) membran, sıklıkla kullanılan, genel amaçlı filtredir.

Düşük Çözülebilir Madde, Düşük Bağlama

Farklı membran ve gövde alternatifleri, çok farklı numune ve solvent çeşidiyle kimyasal uyumluluğu garanti eder.

Membran Çeşitleri
Durapore PVDF (Poliviniliden Diflorür)

 • Filtre materyali ile örnek arasında minimum etkileşim, maksimum geri kazanıma sahiptir.
 • Hidrofilik PVDF membran ile geniş kimyasal uyumluluk gösterir.
 • 33mm çaplı Millex Durapore filtreler daha büyük yüzey alanı sayesinde yüksek akış hızı ve yüksek filtrasyon kapasitesine sahiptir.
 • Protein bağlama kapasitesi çok düşüktür.
 • 0,2um, 0.45um ve 5um gözenek çapı ve farklı uygulamalara yönelik 4, 13, 25 ve 33mm olmak üzere 4 farklı disk çapı seçeneği mevcuttur.
 • 4,13 ve 33mm filtre çapı alternatifleri ile en az ürün kaybı sağlanır.

Uygulama Alanları

 • UHPLC, HPLC, kütle spektrometri öncesi örnek filtrasyonu
 • Biyolojik örnek ve protein Filtrasyonu
 • Solvent Filtrasyonu

Express Plus PES (Poliestersülfon)

 • Örnekle etkileşime girmeden ve örnek kaybına sebep olmadan düşük protein bağlama kapasitesine sahip hızlı akış sağlayan membrandır.
 • Yüksek işlem hacimli PES membran ile büyük hacimli örneklerde hızlı filtrasyon imkanı sağlanır.
 • 0,2um ve 0,45um gözenek çapı ve farklı uygulamalara yönelik 13mm ve 33mm olmak üzere 2 farklı disk çapı seçeneği mevcuttur.
 • Geniş kimyasal uyumluluk 

Uygulama Alanları

 • Tampon çözelti filtrasyonu
 • Biyolojik örnek ve protein Filtrasyonu
 • Besiyeri Filtrasyonu
 • Su bazlı çözeltilerin berraklaştırılması

Fluoropore Hidrofobik PTFE (Politetrafloroetilen)

 • Organik çözücülere karşı geniş kimyasal uyumluluk ve mükemmel dirence sahiptir.
 • 0,2um,  0,45um  ve 5um olmak üzere farklı gözenek çapındadır.
 •  Ürün kaybını en aza indiren farklı uygulamalara yönelik 4, 13 ve 25mm olmak üzere 3 farklı disk çapına sahiptir.

Uygulama Alanları

 • Organik çözücülerden küçük partikülleri uzaklaştırma ve berraklaştırma
 • Hava filtreleme
 • Gaz sterilizasyonu

Naylon Membran Filtre

 • Hidrofilik naylon membran, bütün su bazlı ve organik çözeltilerle uyumluluk gösterir.
 • 0,2um ve 0,45um gözenek çapı ve farklı uygulamalara yönelik 13 ve 33mm olmak üzere 2 farklı disk çapı seçeneği mevcuttur.
 • 33mm çaplı Millex Durapore filtreler, daha büyük yüzey alanı sayesinde yüksek akış hızı ve yüksek filtrasyon kapasitesine sahiptir.
 • Hidrofilik PA membran ve PP gövde materyalinden oluşmuştur.

Uygulama Alanları

 • HPLC, Kütle spektroskopisi ve UHPLC’den öncesi örnek hazırlama
 • Solvent filtrasyonu
 • Su bazlı ve organik çözeltilerin berraklaştırılması 

Hidrofilik PTFE (Politetrafloroetilen)

 • Analizde en temiz ürün kazanımı olan filtredir.
 • Kaplama materyali ise kimyasal etkileşimi az olan yüksek yoğunlukta HDPE (polietilen)
 • Max sıcaklık:45⁰C’dir.
 • 0.2 ve 0.45um gözenek çapındadır.
 • Hem sulu hem de organik içerikli numunelerin analizde çalışılabilir.

Uygulama Alanları

 • HPLC, Kütle spektroskopisi ve UHPLC’den öncesi örnek hazırlama
 • Solvent filtrasyonu
 • Su bazlı ve organik çözeltilerin berraklaştırılması 

Çok Partiküllü / Viskoz Numunelerin Filtrasyonu

HPF Millex filtreler çok katmanlı yapıya sahiptir. Viskoz veya yüksek partikül yüküne sahip numunelerin yüksek verimlilikle filtrasyonunu sağlayan dereceli bir ön filtre ve membran filtredir.

 • Klasik membran yapısından önce HPF Millex çok katmanlı filtre ile ön filtrasyon işlemi örnek kaybını minimuma indirmektedir.
 • HPF Millex çok katmanlı filtre büyük parçacıkları uzaklaştırırken, diğer membran filtre yapısının tıkanmasını önler.
 • Filtrasyon işlemi diğer filtre tiplerine göre çok daha hızlıdır.
 • HPF Millex çok katmanlı PVDF filtre özellikle doku kültürü çalışmaları ve biyolojik numunelerin filtrasyonu için mükemmel uyumluluk göstermektedir.
 • HPF Millex çok katmanlı filtreler genel laboratuvar filtrasyonları ve fazla miktarda parçacık içeren numunelerin filtrasyonu için uygundur.

Uygulamalar

 • Analitik numune hazırlama
 • Şarap analizi
 • Genel partikül uzaklaştırma
 • Özellikle disolüsyon işleminden sonra ön filtrasyon işlemi için önerilmektedir

Membranlar

Dereceli cam elyaf ön filtre ve farklı membran filtre alternatifleriyle:

 • Millipore LCR (hidrofilik) - su bazlı veya organik çözeltiler için
 • Durapore (PVDF) - su bazlı veya hafif organik çözeltiler için
 • Naylon- su bazlı veya organik çözeltiler için

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner